Savez Alpe-Jadran objavio drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata

13.09.2022 | Natječaji

Savez Alpe-Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima na koji se kao prijavitelji i partneri mogu prijaviti organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rok za prjavu: 24. listopada 2022. 

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

Putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:

  • troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)
  • zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)
  • troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa

Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 12 područja.: Ruralni razvoj i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam.

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Saveza Alpe Jadran te prijavu poslati odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki – kontakt podaci TCP-eva dostupni su ovdje.

Više informacija i puni tekst natječaja moguće je preuzeti na službenim mrežnim stranicama Istarske županije – Regione Istriana i Saveza Alpe-Jadran

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This