Grad Zagreb objavio posebni javni poziv za financiranje programa Kulture i umjetnosti u zajednici

24.08.2022 | Natječaji

Grad Zagreb je objavio posebni javni poziv za financiranje programa kulture i umjetnosti u zajednici. Radi se o specifičnim kulturnim sadržajima koji su važni za gradske četvrti. Prijaviti se mogu fizičke i pravne osobe s prebivalištem i sjedištem na području Grada Zagreba, i to za programe koji će se provoditi najduže do 30. travnja 2023. Rok za prijavu: 15. rujna 2022.

Ciljevi programa su:

 • povećana dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba
 • snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada
 • iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice
 • aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima

Putem ovog Javnog poziva financirat će se programi koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • program treba biti usmjeren na jednu gradsku četvrt u kojoj će se odvijati aktivnosti programa
 • prijavitelj može prijaviti program čiji troškovi nisu:
  manji od 40.000,00 kn
  niti veći od 80.000,00 kn
 • plan provedbe aktivnosti i troškovnik trebaju biti u skladu s definiranim odredbama iz točke V. ovog Javnog poziva

Sredstva za odobrene programe mogu se dodijeliti u manjem iznosu od traženog, a u najvišem iznosu do 80.000,00 kuna. 

Više o natječaju: https://www.zagreb.hr/posebni-javni-poziv-za-financiranje-programa-kultu/180638

 

Izvor:  civilnodrustvo.hr

Pin It on Pinterest

Share This