Otvoren Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama

23.09.2022 | Natječaji

Otvoren je Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. 

Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Prihvatljiva područja za sufinanciranje:

  • razvoj zelene infrastrukture u urbanim i periurbanim područjima;
  • ulaganja u očuvanje i obnovu staništa;
  • investicije u jačanje otpornosti;
  • razmjena znanja i iskustava u primjeni mjera prilagodbe;
  • trošak nadzora za izvođenje radova te
  • ostale mjere iz SECAP-a.

Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova.

Napomene:

  • JLS koje imaju više od 35.000 stanovnika mogu dostaviti 2 prijave;
  • troškovi vezani uz mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije nisu prihvatljivi.

Sredstva će se dodjeljivati do 31. prosinca 2022. ili do iskorištenja dostupnog budžeta od 84,2 mil.kn, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

Javni poziv i odgovarajuće priloge možete pronaći na web stranici FZOEU.

Izvor: klimatskepromjene.hr

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This