Javni poziv za razvoj civilnog društva na otocima u 2023.

14.06.2023 | Natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objaviloJavni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023., s rokom prijave 17. srpnja 2023. 

Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Opći cilj Javnog poziva je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje. Ispunjavanje općeg cilja će se realizirati kroz dodjelu financijske podrške projektima organizacija civilnog društva na otocima rješavajući stvarne potrebe koje prepoznaju stanovnici otočnih sredina.
Specifični cilj Javnog poziva je osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva. Ispunjavanje specifičnog cilja će se realizirati kroz organiziranje i provedbu projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi 132.723 EUR.
Minimalan iznos tražene financijske podrške: 4.000 EUR.
Maksimalan iznos tražene financijske podrške: 10.000 EUR

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 17. srpnja 2023. godine, a uključuje sljedeće:
• rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 17. srpnja 2023. godine najkasnije do 12:00 sati
• rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 17. srpnja 2023. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 10. srpnja 2023. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Više o pozivu na linku OVDJE.

Izvor: lag5.hr

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This