Zatim, pametna i održiva rješenja u prometu, što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona) te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja. 

Projekt može imati primjenu u području klimatskih promjena i zelene tranzicije, što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava za ovaj poziv je 26 milijuna kuna. Projektu se može dodijeliti najviše 500 tisuća kuna, tj. do 80 posto opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka. Zatim, do 60 posto opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka te do 40 posto na ostalim područjima Hrvatske. 

Više o tome moguće je saznati na ovoj poveznici

Facebook