Javni poziv za financiranje projekata međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva

07.11.2022 | Natječaji

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za finaniciranje međunarodne razvojne suradnje organizacija civilnog društva. Pravo podnošenja projektnih prijava imaju organizacije civilnog društva registrirane u Republici Hrvatskoj s djelatnostima na području međunarodne razvojne i humanitarne suradnje. Rok za prijavu je 30. studenoga 2022.

Projektni prijedlozi moraju za cilj imati promicanje vrijednosti i načela razvojne i humanitarne suradnje u Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji, Republici Albaniji i/ili Republici Kosovu, sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu („Narodne novine“, broj 146/08), te biti u skladu s uvjetima ovog Javnog poziva.

 

Tematski ciljevi Javnog poziva su:

  • Prijenos iskustava iz poslijeratne obnove i demokratske tranzicije, potpora žrtvama oružanih sukoba;
  • Aktivnosti na planu protuminskog djelovanja, posebno edukacije i jačanje svijesti o opasnostima od mina, rad sa žrtvama mina i posebno ugroženim osobama, uz jačanje poveznice humanitarno-razvojno-mirovnog djelovanja;
  • Jačanje institucija, partnerskih vladinih i nevladinih organizacija, posebno na području institucionalnog razvoja, vladavine prava, suzbijanja korupcije, reformskih procesa i ljudskih prava;
  • Jačanje kapaciteta za održivi gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i zelenu tranziciju, poticanje povoljnog poslovnog okruženja, jačanje malog i srednjeg poduzetništva;
  • Jačanje uloge žena, ravnopravnost spolova, djeca i mladi.

Posebni ciljevi Javnog poziva su:

  • Osnaživanje kapaciteta i umrežavanje nacionalnih organizacija civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje;
  • Promicanje prioriteta i vidljivosti Republike Hrvatske na području međunarodne razvojne suradnje.

Financijska sredstva namijenjena financiranju projekata iznose 3.000.000,00 kuna (398.168,50 eura). Najmanji iznos financijskih sredstava koji može biti dodijeljen po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna (26.544,26 eura), a najveći iznos 500.000,00 kuna (66.361,40 eura).

Izvor: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH – Natječaji (gov.hr)

 

Kriteriji za odabir videa su jasnoća vizije i misije organizacije, kvaliteta komunikacijske poruke, kreativnost i originalnost videa te usmjerenost na ciljanu publiku (donatore – građane i tvrtke) i snaga društvenog utjecaja organizacije u lokalnoj zajednici ili potencijal za isti. Najbolja videa bit će odabrana prema ukupnom broju dobivenih bodova u skladu s navedenim kriterijima.

Nagrađene organizacije bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici i FB profilu Hrvatske zajednice županija i Udruge gradova Republike Hrvatske, a pobjednici obaviješteni putem e-maila. Dobitnike planiramo objaviti 9.12.2022.

Pin It on Pinterest

Share This