Otkrijte što EGSO može učiniti za vas

EGSO nije poput ostalih tijela EU-a. Radi se o jedinstvenom forumu za savjetovanje, dijalog i postizanje suglasnosti među predstavnicima svih različitih sektora “organiziranog civilnog društva” koje uključuje poslodavce, sindikate i skupine poput stručnih i lokalnih udruga, organizacija za mlade, ženskih udruga, potrošača, boraca za zaštitu okoliša i mnogih drugih.

EGSO-ov cilj je da pomogne osigurati demokratskijei učinkovitije kreiranje politika i zakona EU-a koji zaista odražavaju potrebe građana EU-a.

Tri su mu osnovna zadatka:

  • savjetovati Europski parlament, Vijeće i Europsku komisiju;
  • pobrinuti se da se stavovi organizacija civilnog društva poslušaju u Bruxellesu i pojačati njihovu svijest o učinku koji zakonodavstvo EU-a ima na život građana Unije;
  • podržati i ojačati organizirano civilno društvo unutar i izvan EU-a.

* Više pročitajte OVDJE.

Internetske stranice EGSO-a: www.eesc.europa.eu
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
Internetske stranice predsjednika EGSO-a: www.eesc.europa.eu/president

Pin It on Pinterest

Share This