Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) postoji od samih početaka onoga što se danas naziva Europskom unijom – osnovan je 1957. potpisivanjem Rimskog ugovora. To je forum koji pridonosi jačanju demokratskog legitimiteta i učinkovitosti EU, tako što omogućuje organizacijama civilnog društva iz zemalja članica izražavanje stajališta na europskoj razini.

Odbor je zamišljen kao tijelo koje davanjem savjeta Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Europskoj komisiji pruža pomoć u nastojanju da europska politika i zakonodavstvo bolje odražavaju gospodarsku, socijalnu i građansku stvarnost. Zadatak mu je i promicati razvoj EU uz što veće uključivanje raznih dionika kako bi Uniju što više približio građanima. EGSO osigurava institucionalni forum organiziranog civilnog društva za zastupanje, informiranje, izražavanje i dijalog.

Odbor ima 329 člana iz svih 27 država članica EU, a zastupljenost svake zemlje je otprilike razmjerna veličini njezinog stanovništva. Svaka zemlja članica predlaže svoje članove koje potom mora imenovati Vijeće, a svi članovi dužnosti moraju obavljati u općem interesu EU, neovisno o uputama svojih vlada ili organizacija kojima pripadaju. Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, mandat članova odbora povećan je na pet godina, s mogućnošću reizbora. Odbor odražava golem raspon raznih interesa u društvu, jer članstvo dolazi iz tri temeljne grupe – poslodavaca, zaposlenika i tzv. skupine raznih interesa, u kojoj su ponajprije predstavnici organizacija osobito aktivnih u društvenim, gospodarskim, građanskim, profesionalnim i kulturnim područjima.

Europski parlament, Vijeće i Komisija imaju zakonsku obvezu konzultirati EGSO o mnogim pitanjima. EGSO svoja mišljenja daje, ne samo oko tih obveznih savjetovanja, već i na vlastitu inicijativu, o bilo kojoj temi vezanoj za politiku EU za koju smatra da je to potrebno. Pored toga, priprema i “istraživačka mišljenja”, kad Komisija, Parlament ili Predsjedništvo Europske unije zatraže da EGSO razmotri i da prijedloge u područjima od naročitog značenja za organizirano civilno društvo.

EGSO ima sedam sekcija koje se bave pojedinim područjima te jednu savjetodavnu komisiju:

 1. ECO – Ekonomska i monetarna unija, gospodarska i društvena kohezija
 2. INT- Jedinstveno tržište, proizvodnja i potrošnja
 3. TEN – Promet, energija, infrastruktura te ekonomska i socijalna kohezija
 4. REX – Vanjski odnosi
 5. NAT – Poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš
 6. SOC – Zapošljavanje, društvena pitanja i građanstvo
 7. CCMI – Savjetodavna komisija za industrijske promjene

HRVATSKA I EGSO

EGSO sudjeluje i u postupku proširenja EU osnivanjem zajedničkih savjetodavnih odbora (ZSO). Oni nadopunjuju institucionalni okvir EU koji se odnosi na svaki Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan i ratificiran između EU i zemlje kandidatkinje. Time se organizacijama civilnog društva iz EU i pojedine države omogućuje da prate put te zemlje prema EU nakon početka pregovora o pristupanju. To je platforma za dijalog predstavnika civilnog društva u svrhu rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa.
Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska osnovan je 2007. godine, a zadnji 13. sastanak održan je 18. lipnja 2013., prije formalnog pristupanja Hrvatske EU. Nakon pristupanja, Hrvatska ima devet članova u EGSO-u, po tri iz svake grupe (poslodavci, sindikati i ostale organizacije civilnog društva).

Hrvatski članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 2020. – 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na 234. sjednici održanoj 4. lipnja 2020. imenovala članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) iz Republike Hrvatske za novo mandatno razdoblje od 2020. do 2025. godine

Sukladno provedenom Javnom pozivu te proceduri izbora putem Savjeta za razvoj civilnoga društva, za predstavnike organizacija civilnoga društva imenovani su Danko Relić, Svjetlana Marijon i Lidija Pavić – Rogošić.

Uz predstavnike organizacija civilnoga društva,  članovima Europskog gospodarsko-socijalnog odbora iz Republike Hrvatske imenovani su i  Davor Majetić, Dragica Martinović Džamonja, Violeta Jelić, Marija Hanževački, Anica Milićević Pezelj i Vilim Ribić.

I. grupa – udruge poslodavaca

 • Violeta Jelić, Hrvatska obrtnička komora (HOK)
 • Dragica Martinović Džamonja, Hrvatska gospodarska komora (HGK)
 • Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

II. grupa – sindikati

 • Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati (NHS)
 • Anica Milićević-Pezelj, Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH)
 • Vilim Ribić, Matica hrvatskih sindikata (MHS)

III. grupa – ostale organizacije civilnog društva

 • Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ / HCRV
 • Danko Relić. Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
 • Svjetlana Marijon, Udruga Zamisli

Aktivnosti hrvatskih članova
Hrvatski predstavnici su se pokazali kao aktivni članovi EGSO-a, koji sudjeluju u radnim grupama za izradu mišljenja, izlažu svoja mišljenja i stavove na sastancima svojih grupa i na plenarnim sjednicama te sudjeluju u različitim radnim tijelima koja EGSO osniva s drugim zemljama. Tako su hrvatski članovi uključeni u rad zajedničkih savjetodavnih odbora s Makedonijom, Srbijom i Čileom te aktivnosti EUROMED-a i Jonsko-jadranske inicijative.

Članovi su aktivni i u zemlji, pored suradnje sa saborskim Odborom za europske poslove, inicirali su, organizirali ili sudjelovali na cijelom nizu skupova. Može se npr. istaknuti aktivno sudjelovanje većeg broja članova EGSO-a iz različitih zemalja na Prvom Hrvatskom ruralnom parlamentu, održanom u Baranji 2015.

KOMUNIKACIJSKA GRUPA EGSO-a
EGSO posvećuje pažnju komunikaciji i suradnji s drugim relevantnim organizacijama, tijelima EU te civilnim društvom. Jedan od potpredsjednika/ca EGSO-a je zadužen/a za komunikaciju i vodi Grupu za komunikaciju koju čine zainteresirani članovi. U svakoj je zemlji jedan član dodatno zadužen za komunikaciju.

Za Hrvatsku je tu ulogu, na prijedlog članova, u prvom mandatu do rujna 2015. odradila Lidija Pavić-Rogošić. U novom mandatu taj je zadatak preuzela Marina Škrabalo iz GONG-a.

Više na www.eesc.europa.eu

Pin It on Pinterest

Share This