Radionica dobre prakse „Procjena generacijske obnove u strateškim planovima ZPP-a”, u Zagrebu, 14. – 15. ožujka 2024.

31.01.2024 | Događanja, Novosti

European Evaluation Helpdesk za ZPP i naše Ministarstvo poljoprivrede organiziraju radionicu dobre prakse na temu „Procjena generacijske obnove u strateškim planovima ZPP-a”, u Zagrebu, 14. – 15. ožujka 2024. Ova radionica će istražiti kritična pitanja u evaluaciji generacijske obnove u EU u ZPP-u, uključujući aspekte rodne ravnopravnosti. Rok za prijavu: 23. veljače 2024.

Generacijska obnova ključni je prioritet u trenutnom razdoblju provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), budući da je gotovo trećina voditelja farmi diljem EU-a u 2020. imala 65 ili više godina. Pad u nasljeđivanju farmi često je povezan s napuštanjem zemljišta, smanjenjem učinkovitosti farmi i kapitalnih gubitaka. Stoga je ključno privući i dati potporu mladim i novim poljoprivrednicima. Ovdje se ne radi samo o obnavljanju poljoprivredne radne snage, već i o poticanju inovativnosti i modernizacije sektora.

 

Nadovezujući se na prethodne evaluacije i okvir koji se razvija u okviru nove arhitekture ZPP-a, ova radionica ima za cilj pružiti sveobuhvatan pregled metoda i pristupa koji se koriste u procjeni generacijske obnove. Posebna pozornost posvetit će se ulozi i sudjelovanju žena u poljoprivredi, integrirajući dimenziju rodne ravnopravnosti u perspektivu evaluacije. Stručnjaci za generacijsku obnovu i rodnu ravnopravnost također će sudjelovati na ovoj radionici dobre prakse kako bi pružili specijalizirane informacije o elementima evaluacije i pristupima korisnim za procjenu ove teme.

Opći cilj ove radionice je promisliti i učiti iz međusobnih iskustava i ideja u vezi s procjenom generacijske obnove, uključujući perspektivu rodne ravnopravnosti kako bi se države članice pripremile za buduća ocjenjivanja ove teme. Specifični ciljevi radionice su:

  • Povećati evaluacijsko znanje dionika uključenih u evaluaciju generacijske obnove u kontekstu strateških planova ZPP-a.
  • Razmijeniti praktična iskustava iz prošlih evaluacija generacijske obnove, na regionalnoj ili nacionalnoj razini, uključujući perspektivu rodne ravnopravnosti gdje je to moguće.
  • Pružiti priliku za umrežavanje i utvrđivanje potreba za daljnjom podrškom upravljačkim tijelima, mrežama ZPP-a i evaluatorima u vezi s okvirom evaluacije za procjenu generacijske obnove, uključujući njegovu dimenziju rodne ravnopravnosti

Program, registracija i više informacija na sljedećoj poveznici:

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/good-practice-workshop-assessing-generational-renewal-cap-strategic-plans_en

Radionica će biti prilika za upravljačka tijela, mreže ZPP-a, agencije za plaćanja, evaluatore, stručnjake za evaluaciju na razini EU-a, predstavnike LAG-ova i druge dionike evaluacije u državama članicama za međusobnu razmjenu informacija. Radni jezik će biti engleski.

Registracija se zatvara 23. veljače 2024. Sudjelovanje treba potvrditi Služba za podršku evaluaciji ZPP-a.

Slika: Unsplash

 

Pin It on Pinterest

Share This