Pokret otoka u 2022. provodi dva projekta na temu energetske tranzicije

18.01.2022 | Događanja, Novosti

Projektom ”Zadarski otoci na putu prema energetskoj tranziciji” čine se prvi koraci osvještavanja i informiranja stanovništva naseljenih zadarskih otoka o potencijalima implementacije obnovljivih izvora energije u zajednicu. Provedbom projekta ‘’Otoci predvodnici čiste energije’’ izravno se doprinosi rješavanju detektiranih problema i potreba na području održivog energetskog razvoja otočnih zajednica.

 

 

Projekt ”Zadarski otoci na putu prema energetskoj tranziciji”

Projektom se čine prvi koraci osvještavanja i informiranja stanovništva naseljenih zadarskih otoka o potencijalima implementacije obnovljivih izvora energije u zajednicu.

Otoci Silba i Iž administrativno pripadaju Gradu Zadru, jedinici lokalne samouprave s najvećim brojem otoka u svojoj nadležnosti. Ukupno na oba otoka živi manje od 1000 stanovnika. Ideja o projektu nastala je u suradnji pokretača sa Silbe i Iža tijekom energetske akademije na Korčuli, gdje je ispisan i prvi draft prijedloga projekta.

Osim Silbe i Iža Gradu Zadru pripadaju i otoci Rava, Molat, Ist, Premuda i Olib, na kojima se stvara kritična masa zainteresirana da otoke Grada Zadra povede u energetsku tranziciju i izradu agende za prijelaz na čistu energiju.

1. Mapiranje trenutnog stanja
Prvi korak projekta je provedba mapiranja znanja i potencijala putem anketiranja i intervjua vlasnika nekretnina na otocima Silbi i Ižu. Rezultati analize dobivenih podataka služiti će za daljnje osvještavanje zajednice te pokretanje konkretnih aktivnosti lokalnog stanovništva u energetskoj tranziciji.

2. Osvještavanje i edukacije
Osvještavanje i edukacija zajednice predavanjima namijenjenim široj javnosti u drugom tromjesječju provedbe te dodatnim postavljanjem snimke predavanja online osigurava se uključenost što većeg broja stanovništva otoka u pokretanje energetske tranzicije.

3. Tehnička podrška u pripremi projekata za mapiranje dionike
Konačni ishod projekta očituje se u mapiranim dionicima spremnim za provedbu projekta za koje se u trećem tromjesječju održava radionica tehničke podrške pripreme projekata, izradi i distribuciji brošure u četvrtom tromjesječju s osnovnim informacijama i znanjem dobivenim na predavanjima za javnost i edukacijama implementacije OIE te rezultatima analize trenutnog stanja na otocima kao bazi za daljnje aktivnosti uvođenja OIE na male otoke.

Više informacija: https://www.otoci.eu/silba-iz-odobren-projekt-zadarski-otoci-na-putu-prema-energetskoj-tranziciji/

Projekt ”Otoci predvodnici čiste energije”

Provedbom projekta ‘’Otoci predvodnici čiste energije’’ izravno se doprinosi rješavanju detektiranih problema i potreba na području održivog energetskog razvoja otočnih zajednica. Projekt ukupne vrijednosti 122.407,60 kuna provodit će se tijekom 2022. godine na Braču, Hvaru, Korčuli i Visu

Provedba projekta uključuje iduće aktivnosti:

  • Organizacija online događanja sa stručnjacima iz različitih sektora,
  • Organizacija fizičkih događanja i uspostava radnih skupina na sva četiri otoka,
  • Mapiranje lidera energetskih tranzicija te održavanje radnih sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava i obrazovnih institucija na otocima Braču, Hvaru, Korčuli i Visu.

Navedenim aktivnostima osvještavaju se, informiraju i educiraju svi sektori otočnih zajednica o mogućnostima pristupanju pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji, alatima pripreme i provedbe projekata, provedbi međusektorske suradnje i umrežavanja te planiranju prelaska na čistu energiju unutar vlastitih programa rada.

Više na: https://www.otoci.eu/mrrfeu-pokretu-odobren-projekt-otoci-predvodnici-ciste-energije/

Pin It on Pinterest

Share This