Planiranje zaštite okoliša na lokalnoj razini

Planirati je potrebno na svim razinama i u svim područjima, pa tako i u zaštiti okoliša. Pri tom treba imati na umu da se problemi zaštite okoliša najuspješnije rješavaju uz sudjelovanje svih zainteresiranih građana.

Iako građane nije jednostavno okupiti, a još ih je teže navesti na aktivno sudjelovanje, kao «olakotna» okolnost ovdje može poslužiti činjenica da se građani možda ipak najčešće i najlakše okupljaju upravo oko zaštite okoliša, jer su problemi u tom području ponekad neposredna prijetnja njihovom vlastitom zdravlju i kvaliteti života.

Danas u modernom svijetu postoji tendencija da probleme zaštite okoliša analiziraju stručnjaci (profesionalci), koji predlažu svoja rješenja.

Razna se “rješenja” usvajaju i raspravljaju u okviru različitih “razvojnih strategija” koje promiču političari. Tada “rješenja” ugrađena u “razvojne strategije” administriraju i provode službenici ili od vlade određene organizacije civilnog društva. Građani (javnost) često, u najboljem slučaju, imaju izbor između prije određenih i suprotstavljenih rješenja iza kojih se kriju različiti interesi, ponekad osobni ili poslovni, a ne opće dobro.

Proces planiranja uz sudjelovanje javnosti u kojem lokalna zajednica ima proaktivnu ulogu još uvijek nije uobičajena praksa u Hrvatskoj. Iz tog razloga često nastaju neprovedivi planovi i projekti, koje ljudi ne vide kao «svoje». Nisu bili uključeni u planiranje i proces odlučivanja, a njihova mišljenja, pristupi, vrijednosti i ideje nisu uzeti u obzir. No, do pomaka ipak dolazi.

U nastavku vam donosimo nekoliko primjera planiranja održivog razvoja i zaštite okoliša na lokalnoj razini. Ukratko je predstavljena i metodologija koja se prilikom izrade programa i smjernica koristila, u nadi da će se u budućnosti, prepoznajući koristi koje se takvim pristupom ostvaruju, više zajednica odlučiti na njihovu izradu i provedbu.

NAPOMENA: Tekst je objavljen u publikaciji “Lokalna samouprava pred reformskim izazovima” (STINA, 2005.)

Planiranje zaštite okoliša na lokalnoj razini

Pin It on Pinterest

Share This