Prvi dobrovoljni pregled EU-a o provedbi ciljeva održivog razvoja

04.08.2023 | Globalni ciljevi održivog razvoja, Naše teme, Novosti, Zanimljivosti

EU-ov dobrovoljni izvještaj/pregled (EUVR) je ujedno mehanizam Europske unije za samoprocjenu i izvješćivanje o provedbi Agende za održivi razvoj do 2030. i povezanih ciljeva održivog razvoja. Pruža sveobuhvatan pregled obaveza, djelovanja i napretka EU-a prema postizanju ciljeva održivog razvoja.

 

 

 

EUVR je ujedno prilika za EU da pokaže svoju predanost koherentnosti politika za održivi razvoj i njihovu usklađenost s načelima i smjernicama UN-a. Osigurava da akcije EU-a doprinose ciljevima održivog razvoja i promiče integraciju politika u svim sektorima.

EGSO je odigrao značajnu ulogu u EUVR procesu. Imao je zadatak pružiti stajališta civilnog društva kroz dubinsku analizu SDG-ova, procjenjujući postignuća i izazove politika EU-a u postizanju svakog cilja. EGSO se uključio u opsežan proces savjetovanja koji uključuje dionike na svim razinama, osiguravajući aktivno sudjelovanje civilnog društva.

Stav EGSO-a o EUVR-u je podržavajući i proaktivan. Prepoznaje potrebu za sveobuhvatnom strategijom o ciljevima održivog razvoja, zagovara nadilaženje zatvorenog pristupa prihvaćanjem holističke perspektive i naglašava važnost strukturiranog i smislenog angažmana civilnog društva. Doprinos EGSO-a EUVR-u odražava stajališta i brigu civilnog društva s ciljem promicanja održive i uključive budućnosti.

Doprinos EGSO-a dobrovoljnom pregledu provedbe Agende 2030. na razini EU-a:
https://www.odraz.hr/novosti/novosti-iz-egso-a/doprinos-egso-a-dobrovoljnom-pregledu-provedbe-agende-2030-na-razini-eu-a/

Dodatne dokumente institucija EU-a možete naći na sljedećim poveznicama:

Glavne grupe i drugi dionici (MGoS)

Jedna značajna značajka HLPF-a je aktivno uključivanje glavnih grupa i drugih dionika (MGoS). Odigrali su ključnu ulogu u razvoju, usvajanju i provedbi Agende 2030. Ove grupe obuhvaćaju raznolik niz dionika, uključujući organizacije civilnog društva, autohtone narode, žene, mlade i privatni sektor. MGoS aktivno rade na provedbi Agende 2030. kroz projekte, inicijative, zagovaranje, razmjenu znanja i praćenje.

MGoS-i su aktivno uključeni u godišnji proces praćenja i pregleda Agende 2030., pri čemu HLPF služi kao ključna platforma. Samoorganizirani Koordinacijski mehanizam glavnih grupa i drugih zainteresiranih strana na HLPF-u (MGoS HLPF CM) pruža priliku MGoS-ima za suradnju, razmjenu informacija i jačanje svog angažmana na HLPF-u.

Važno je napomenuti da su MGoS samokoordinirane i neovisne o Tajništvu UN-a. Predstavnici MGoS-a nisu službeni predstavnici Ujedinjenih naroda i nemaju ovlasti za sklapanje aranžmana u ime Ujedinjenih naroda. Također im nije dopušteno koristiti naziv ili logo Ujedinjenih naroda za pokretanje bilo koje aktivnosti.

Za izaslanstvo EGSO-a, sudjelovanje u MGoS-u tijekom HLPF-a pružilo je vrijedne uvide i perspektive različitih grupa dionika. Ovaj suradnički pristup povećava uključivost i učinkovitost angažmana EGSO-a u procesu HLPF-a. Predstavnici EGSO-a su imali priliku prenijeti stavove organizacija civilnog društva visokim predstavnicima UN-a i EU-a. Na taj je način ostvarena bolja suradnja i izgrađeno je povjerenje te veća mogućnost za buduću suradnju.

Popis MGoS-a dostupan je na https://hlpf.un.org/mgos.

Samit o ciljevima održivog razvoja (SDG summit)

U skladu s mandatom HLPF-a, Opća skupština Ujedinjenih naroda pozvala je na održavanje samita o SDG-ima tijekom tjedna održavanja Opće skupštine u rujnu 2023. Samit o SDG-ima ima posebnu težinu  jer okuplja šefove država i vlada koji će razgovarati o provedbi Agende 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja.

Sastanak na vrhu o SDG-ima služi kao prilika za pregled napretka ostvarenog prema ciljevima održivog razvoja na sredini razdoblja od 15 godina (usvojeni su 2015.) i pruža priliku za odgovor na krize s kojima se svijet suočava. Osim političkih vođa, u nizu sastanaka na visokoj razini okupit će i predvodnike u različitim područjima i različite dionike, uključujući vlade, međunarodne organizacije, privatni sektor, civilno društvo, žene i mlade.

Samit o SDG-ima i HLPF međusobno su povezani. Dok HLPF služi kao godišnji forum za pregled napretka i poticanje dijaloga, Samit, koji se održava svake četiri godine, okuplja šefove država i vlada kako bi dali političke smjernice na visokoj razini.

Samit ima za cilj provesti sveobuhvatnu procjenu stanja provedbe ciljeva održivog razvoja i pružiti političke smjernice na visokoj razini za transformativne i ubrzane akcije do 2030. Pod predsjedanjem predsjednika Opće skupštine, samit o SDG-ima će rezultirati dogovorenom Političkom deklaracijom, koja odražava kolektivne obveze i težnje zemalja sudionica. Tijekom HLPF-a glavne grupe su imale priliku dobiti uvid u zadnji nacrt Deklaracije, a neki od njihovih komentara su se odnosili na to da u dokumentu nisu navedene glavne grupe te da kod nabrajanja posebnih grupa nije uvršten niz te bi trebalo nakon nabrajanja navesti da se odnosi i na druge grupe. Te primjedbe su članovi EGSO-a prenijeli predstavnicima UN-a i EU-a na visokoj razini s kojima smo se susreli.

„Samit o SDG-ima usmjeren je na ljude i imat će koristi od aktivnog angažmana vlada, sustava UN-a, međunarodnih i regionalnih organizacija, privatnog sektora, nevladinih organizacija, mladih, gradova i drugih dionika. Oslanjat će se na uvide i preporuke neovisnih znanstvenika kroz Izvješće o globalnom održivom razvoju, izvješće o napretku glavnog tajnika o SDG-ima i analize iz sustava UN-a, think-tankova i drugih izvora.“ Čulo se tijekom HLPF-a od prisutnih lidera.

Ovaj samit o ciljevima održivog razvoja 2023. bit će drugi te vrste od usvajanja Agende 2030. u rujnu 2015., čime se naglašava stalna predanost postizanju ciljeva održivog razvoja.

#COR #SDGs #EESC #EGSO

O NAMA

ODRAZ - Održivi razvoj zajednice je
organizacija civilnog društva koja potiče i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti.

Udruga ODRAZ je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

OSNOVNI PODACI

ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Ljudevita Posavskog 2/4, HR - 10 000 Zagreb
T +385 1 4655 203
F +385 1 4655 200
E ured@odraz.hr
OIB 546 567 08838
IBAN HR3923600001101495390

Pin It on Pinterest

Share This