Konferencija „Podrška gradovima u planiranju održive urbane mobilnsoti“ (Zagreb, 21. rujna 2023.)

Konferencija „Podrška gradovima  planiranju održive urbane mobilnosti“ održala se u Zagrebu 21. rujna 2023. Okupilo se 50-ak sudionika, predstavnika gradova, fakulteta, organizacija civilnog društva i drugih dionika. Događajem su obilježeni Europski tjedan održive mobilnosti i Europski tjedan održivog razvoja. Radionicu je organizirao ODRAZ (Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE) u sklopu projekta CLIMASUM.

Pin It on Pinterest

Share This