Interdisciplinarne radionice za studente na temu STEM pristupa razvoju urbane mobilnosti

Izvaninstitucionalna edukacija i sudjelovanja u interdisciplinarnoj radionici pod vodstvom mentora, u svrhu stjecanja znanja u planiranju prostora u urbanim sredinama.

Cilj radionice              

Pružiti studentima mogućnost izvaninstitucionalne edukacije i sudjelovanja u interdisciplinarnoj radionici pod vodstvom mentora, u svrhu stjecanja znanja u planiranju prostora u urbanim sredinama, vodeći ih kroz proces analize, planiranja, odlučivanja te legislativnih i planskih odrednica. 

Naglasak je na temama planiranja prostora i prometa. Najveća korist za studente je mogućnost praktičnog rada u manjim grupama na predloženim temama / problemima u kreiranju javnog prostora grada.

Struktura radionice

 • dva ciklusa dvodevnih radionica
 • četiri poludnevne radionice, u trajanju od pet sati, uz pauze

Predavači

 • Profesori s fakulteta i stručnjaci, koji su ujedno mentori studentima

Kome je radionica namijenjena?

Polaznicima studijskih programa u STEM područjima (geografija, prostorno planiranje, urbanizam i arhitektura, promet, građevina, informatički dizajn, strojarstvo i dr.)

OPIS RADIONICE

Teme: mobilnost i promet, prostorno planiranje, strategije razvoja, idejni projekt, izrada modela

Područje obuhvata: od razine kompleksa, preko kvarta ili četvrti, do razine Grada

 • Prvi dan
  • uvod u temu prometno-prostornog planiranja s naglaskom na interdisciplinarni razvoj
  • upoznati studente s programom unapređenja mobilnosti i prometnog sustava, metodama prometno-geografske analize u prostornom planiranju, planovima održive urbane mobilnosti, socijalnim aspektima prometa i prometnom marginaliziranošću te participativnim oblikovanjem prostora
  • kratko predstavljanje tema i prostornog obuhvata (studentima poslano unaprijed)
  • odabir grupa i upoznavanje sudionika
  • rad u grupama
 • Drugi dan
  • rad u grupama na analizi odbranog područja
  • tema: evaluacija postojećeg stanja, određivanje glavnih problema i ciljeva za odabrana područja
  • na kraju radionice kratkim izlaganjima razmijenjuje se među grupama postignuti napredak
 • Treći dan
  • rad u grupama
  • tema: planske aktivnosti, izrada plana
 • Četvrti dan
  • rad u grupama
  • tema: nastavak izrade plana za odabrana područja
  • predstavnici grupa kolegama predstavalju svoja razmišljanja, planove i vizije razvoja

Napomena: Između analize i planskog dijela, napravi se pauza od 10 do 15 dana tijekom kojih studenti imaju vremena za dodatnu terensku analizu, modeliranje, skiciranje i prema potrebi, anketiranje.

Po završetku radionice slijedi javno predstavljanje studentskih radova i rješenja predstavnicima medija i ostalim dionicima uključenim u temu prometno-prostornog planiranja.

ISHODI UČENJA

Po završetku radionice, studenti će moći:

 • objasniti glavne trendove prometno-prostornog planiranja u Hrvatskoj i EU
 • analizirati zatečeno stanje odabranog područja, uz primjenu primarnih i sekundarnih izvora podatka (terensko istraživanje, anketiranje, analiza dostupne literature)
 • izdvojiti glavne probleme i ciljeve za odabrano područje
 • razviti plan (ciljevi i mjere poboljšanja) za odabrano područje
 • osmisliti i pripremiti “idejno rješenje” koje uključuje tekstualno objašnjenje, grafički prijedlog i kartografski prikaz
 • javno prezentirati svoje idejno rješenje
 • primjeniti proces prometno-prostornog planiranja u novom interdisciplinarnom timu

Istražite!
Prijedlozi studentskih idejnih rješenja s naših interdisciplinarnih radionica!

Pin It on Pinterest

Share This