Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Kratki prikaz globalnih ciljeva održivog razvoja s ciljem informiranja građana i zainteresiranih dionika u Hrvatskoj o Programu za održivi razvoj do 2030.

ODRAZ je izdao drugo izmijenjeno izdanje - ovog puta u tiskanoj i elektronskoj verziji, publikacije u kojoj smo ukratko predstavili Globalne ciljeve održivog razvoja, koje je UN usvojio u rujnu 2015.

Od osnutka 2000. do danas ODRAZ zagovara, potiče na akciju i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. Promovira načela održivog razvoja, educira dionike iz različitih dijelova Hrvatske i iz svih sektora o mogućnostima njihove praktične primjene, potiče na okupljanje i zajedničko djelovanje u promišljanju i provedbi održivog razvoja u lokalnim zajednicama.

Nadamo se da će ova publikacija biti poticaj da Hrvatska prilikom određivanja 'svojih' ciljeva, podciljeva i indikatora za praćenje njihova ostvarenja provede široki konzultativni proces, poput onoga što su ga Ujedinjeni narodi proveli na globalnoj razini.

SDG_ODRAZ

ODRAZ podržava globalne ciljeve održivog razvoja te će nastaviti rad na informiranju relevantnih dionika i šire javnosti o ciljevima i Programu UN-a do 2030.

Izdavač: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, 2016., II. izmijenjeno izdanje.

Tiskanje je financirao Grad Zagreb kroz projekt "Globalni ciljevi održivog razvoja: Što Zagreb ima s tim?"

Tiskanje je financiralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kroz projekt   Ideje mladih o implementiranju Globalnih ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj

Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.