Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Kratki prikaz globalnih ciljeva održivog razvoja s ciljem informiranja građana i zainteresiranih dionika u Hrvatskoj o Programu za održivi razvoj do 2030.

ODRAZ je izdao sedmo dopunjeno izdanje publikacije u kojoj smo ukratko predstavili Globalne ciljeve održivog razvoja, koje je UN usvojio u rujnu 2015.

Od osnutka 2000. do danas ODRAZ zagovara, potiče na akciju i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. Promovira načela održivog razvoja, educira dionike iz različitih dijelova Hrvatske i iz svih sektora o mogućnostima njihove praktične primjene, potiče na okupljanje i zajedničko djelovanje u promišljanju i provedbi održivog razvoja u lokalnim zajednicama.

Nadamo se da će ova publikacija biti poticaj da Hrvatska prilikom određivanja 'svojih' ciljeva, podciljeva i indikatora za praćenje njihova ostvarenja provede široki konzultativni proces, poput onoga što su ga Ujedinjeni narodi proveli na globalnoj razini.

SDG_ODRAZ

ODRAZ podržava Globalne ciljeve održivog razvoja te će nastaviti rad na informiranju relevantnih dionika i šire javnosti o ciljevima i Programu UN-a do 2030.

Izdavač: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Prvo izdanje brošure objavljeno je 2015. godine.

Do sada su tisak omogućili:
Grad Zagreb, Udruga gradova u RH, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Švicarsko-hrvatski program suradnje.

Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. (Ožujak 2020., VII. dopunjeno izdanje)