Tik-tak, vrijeme je za kulturu

[U PROVEDBI] Projekt ˝Tik-tak, vrijeme je za kulturu˝ doprinosi razvoju i unaprjeđenju postojećih te uspostavi novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Grada Kutine kroz jačanje kapaciteta predstavnika OCD-a i zaposlenika javnog sektora aktivnih u kulturi.

_ SVRHA PROJEKTA

Povećat će se uključenost građana i OCD-a u procese donošenja odluka lokalne zajednice umrežavanjem i poticanjem suradnje u planiranju, izradi i provedbi projekata u kulturi formiranjem savjetodavnog tijela unutar Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Projektom se rješava problem nepostojanja dovoljno kvalitetnih i raznolikih aktivnosti za jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi u Gradu Kutini.

_ OPĆI CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je doprinijeti razvoju i unaprjeđenju postojećih i uspostavih novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi u Gradu Kutini kroz jačanje kapaciteta 25 predstavnika OCD-a i zaposlenika javnog sektora, te provedbom 1 predstave, 1 festivala, 2 manifestacije te 2 panel rasprave s ciljem poticanja uključenosti građana u razvoj istih.

_ CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina projekta su 20 zaposlenika i članova udruga, 2 zaposlenika Grada, 3 zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad, 15 udruga, Grad Kutina, 3 ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad.

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Kutina

Partneri: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Grad Kutina, Društvo naša djeca Kutina, Gradski savez kulturno umjetničkih društava Grada Kutina, Foto video klub

Trajanje projekta: listopad 2018 - ožujak 2020

Ukupna vrijednost projekta: 783.200,51 kn

Iznos sufinanciranja: 665.720,43 HRK (85% bespovratna sredstva EU iz ESF-a), 117.480,08 HRK (15% bespovratna sredstva Državnog proračuna RH)

ODRAZ je u projektu zadužen za provedbu četiri modularna trening-bloka "Škole za dobro upravljanje i participativni razvoj."

www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr

Vijesti iz projekta: