Obrazovanjem do sudjelovanja - Interaktivni trening-program o sudjelovanju građana u donošenju odluka

Cilj projekta bio je jačanje i priprema dionika lokalnog razvoja u gradu Zagrebu, koji će pridonijeti pozitivnim promjenama u Zagrebu, naročito u svojim lokalnim zajednicama.

Svrha projekta bila je povećati kapacitet za razvoj učinkovite društvene prakse u gradu Zagrebu i jače uključivanje građana i zainteresiranih dionika u procese oblikovanja, provedbe i praćenja programa i planova u Zagrebu.

Tijekom edukacije polaznici su imali mogućnost procjene i promišljanja prevladavajućih modela društvene promjene i razvoja, a ujedno i priliku da unaprijede kapacitete za rad u realnom okruženju koji će pridonijeti promjenama za širu društvenu korist.

Ciljne skupine
Izravni korisnici bili su polaznici treninga o održivom razvoju, ukupno 25 osoba, predstavnika gradskih ureda, organizacija civilnog društva, poslovnih subjekata i drugih zainteresiranih građana, kroz dva dvodnevna trening-bloka.

Neizravni korisnici su članovi organizacija iz kojih dolaze polaznici te lokalne zajednice u kojima će se razvijati projekti i programi s ciljem povećanja participacije građana i svih drugih ključnih lokalnih dionika.

Rezultati projekta:

  • detaljno osmišljen i proveden program obuke;
  • organizirana i provedena dvodnevna radionica - 25 sudionika steklo nova znanja i vještine o konceptu i načelima održivog razvoja, načinu planiranja i provođenja projekata održivog razvoja, organiziranju zajednice, javnom dogovaranju i sl.;
  • pružena tehnička pomoć u pripremi procjene potreba i osmišljavanju projekata

#ObrazovanjemDoSudjelovanja

Trajanje projekata: 1. rujan - 31. prosinac 2018.
Financijska podrška: Grad Zagreb
Nositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice