JobCollege SAVA

[U PROVEDBI] Projekt "JobCollege Sava" doprinosi rješavanju problema nezaposlenost mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih u suradnji civilnog i javnog sektora na području LAG Sava provedbom Klubova za zapošljavanje i organizacijom obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te uspostavom suradnje s lokalnim poslodavcima čime se doprinosi Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije.

ESF logo

_ GLAVNI CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta će se u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provoditi Klubovi za zapošljavanje, organizirati obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te raditi na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima.

_ CILJNE SKUPINE

Ciljne skupine projekta su 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina prema potrebama pojedinih Jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a SAVA, s posebnim naglaskom na mlade s niskim kvalifikacijama te 350 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola s područja LAG-a SAVA koji će biti uključeni u aktivnosti karijernog usmjeravanja.

_ SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

  1. Analiza lokalnog i regionalnog tržišta rada
  2. Selekcija nezaposlenih i provedba usluga klubova za zapošljavanje
  3. Osposobljavanje i usavršavanje za nezaposlene mlade i druge osobe na području LAG Sava

_ PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba nastojat će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

  1. Analiza ponude i potražnje poslova na lokalnom i regionalnom tržištu rada (LAG SAVA, Zagrebačka i Karlovačka županija te Grad Zagreb
  2. Provedba individualnog karijernog usmjeravanja za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA
  3. Provedba usavršavanja ili osposobljavanja za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA s naglaskom na deficitarna zanimanja
  4. Uspostavljena mreža 15 poslodavaca kod kojih će 60 nezaposlenih koji sudjeluju u projektu provesti stručnu praksu.
  5. Opremanje i provedba 16 Mobilnih klubova za zapošljavanje te opremanje 8 Kutaka za zapošljavanje
  6. Provedba edukativnog programa "Osnaživanje, motiviranje i aktiviranje žena za organiziranje lokalne zajednice i zapošljavanje"
  7. Provedba Mini klubova za zapošljavanje u srednjim školama te provedba karijernog usmjeravanja u osnovnim školama s područja LAG-a SAVA

_ ODRŽIVOST PROJEKTA

Primarna održivost projekta je u razvoju inovativnog modela koji će osigurati sveobuhvatnu podršku u osnaživanju nezaposlenih osoba, stjecanju vještina za traženje posla i obrazovanje za tražena zanima a na temelju stvarne potrebe lokalnih poslodavaca. Resurs koji predstavlja veliki element održivosti projekta je i uspostavljena mreža i suradnja s lokalnim poslodavcima koja će se i nastaviti kroz Klubove za zapošljavanje uz suradnju s JLS-ima te omogućiti brzi odgovor na potrebe za zapošljavanjem na lokalnoj razini.

Projektom će se dodatno ojačati aktivnosti LPZ Zagrebačke županije kroz aktivnu suradnju civilnog, javnog i poslovnog sektora koji su većinom članovi i dosad nisu imali značajnije oblike suradnje. Projektom se direktno utječe na ostvarenje ciljeva Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije te će razvojem inovativnog modela

_ DOPRINOS PROMICANJU NAČELA DOBROG UPRAVLJANJA, UKLJUČUJUĆI I SURADNJU S CIVILNIM DRUŠTVOM

Projekt je dizajniran na način da svaki partner iz pojedinog sektora doprinese ostvarenju cilja projekta svojim znanjima i iskustvom ali u međusobnoj i otvorenoj suradnji. Tijekom provedbe projektnih aktivnosti, poticati će se aktivno sudjelovanje nezaposlenih u osmišljavanju konkretne provedbe klubova za zapošljavanje te što većeg stupnja samostalnosti u odlučivanju a time poticati participativnu demokraciju.

Trajanje: 14. svibnja 2018. - 13. siječnja 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.125,72 kn

Financiranje: Projekt sufinancira Europska unija u 97,50% iznosu iz Europskog socijalnog fonda - "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III"

Nositelj: EDUKA - Centar lokalnog razvoja

Partneri: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, LAG Sava, HZZ Regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, Grad Zaprešić, Grad Jastrebarsko

ODRAZ je u projektu zadužen za provedbu za sedam jednodnevnih radionica na temu osnaživanja, motiviranja i aktiviranja žena za organizaciju zajednice i zapošljavanje.

www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr

Foto: freepik

Ostale vijesti vezane uz projekt: