Ideje mladih o implementiranju Globalnih ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj

Projekt ˝Ideje mladih o implementiranju globalnih ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj˝ je bio usmjeren na povećanje uključenosti mladih u raspravu o budućnosti Europske unije edukacijom, informiranjem i raspravom o implementiranju Globalnih ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj.

_ CILJANA SKUPINA

Ciljana skupina obuhvaćena projektom je bila 40 mladih osoba od 18 do 30 godina, predstavnici udruga koji su usmjereni na mlade i bave se mladima, studenti i mlađi profesori s različitih fakulteta te ostali zainteresirani mladi za budućnost Europske unije i Globalne ciljeve održivog razvoja.

_ AKTIVNOSTI

_ODRŽIVOST PROJEKTA

Projektom su se pokazale ekonomske i socijalne dobrobiti obrazovanja o održivom razvoju. Nastavit će se razvijati i održavati daljnji rezultati dobiveni kroz projekt putem novih projekata koji će biti vezani uz istu tematiku.

Nositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice

Trajanje: ožujak - lipanj 2019.

Ukupna vrijednost projekta: 48.225,39 kn

Financiranje: projekt financiralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u udjelu od 100%

#GCORidejemladih

Vijesti iz projekta: