Globalnim ciljevima održivog razvoja do sigurnog i održivog urbanog okoliša

Svrha projekta bila je educiranje i podizanje razine svijesti građana o potrebi zaštite okoliša i održivom razvoju u gradu Zagrebu, s naglaskom na Globalne ciljeve održivog razvoja (GCOR). U svoje aktivnosti bili su uključeni relevantni dionici iz svih sektora, šira javnost i građani grada Zagreba.

Opći cilj projekta bio je podići razinu informiranosti građana o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju te educirati ih o glavnim izazovima i rješenjima od globalne do lokalne razine.

Specifični cilj projekta bio je promocija Globalnih ciljeva održivog razvoja putem organiziranja niza tematskih predavanja i radionica u okviru različitih događanja, učenjem o glavnim izazovima za postizanje održivog razvoja te povezivanjem relevantnih dionika iz područja zaštite okoliša na području grada Zagreba. Projekt je bio usmjeren na postizanje trećeg prioritetnog područja natječaja: unapređenje stanja urbanog okoliša podizanjem svijesti o okolišu i održivom razvoju.

Ciljevi će se postići na sljedeći način:

  • okupljanjem i informiranjem te uključivanjem građana i zainteresiranih dionika u promišljanje održivog razvoja
  • informiranjem, promicanjem i učenjem iz primjera dobre prakse te razmjenom informacija
  • suradnjom s Gradom Zagrebom i drugim relevantnim dionicima
  • suradnjom s predstavnicima medija.

Projektom je financiran strip o Globalnim ciljevima održivog razvoja ˝Naš planet i 17 ciljeva˝ koji je dostupan OVDJE.

#GCOR #SDGs

Trajanje projekata: 1. studeni - 31. prosinac 2018.
Financijska podrška: Grad Zagreb
Nositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice