Globalnim ciljevima održivog razvoja do sigurnog i održivog urbanog okoliša

Svrha projekta bila je educiranje i podizanje razine svijesti građana o potrebi zaštite okoliša i održivom razvoju u gradu Zagrebu, s naglaskom na Globalne ciljeve održivog razvoja (GCOR). U svoje aktivnosti bili su uključeni relevantni dionici iz svih sektora, šira javnost i građani grada Zagreba.

Opći cilj projekta bio je podići razinu informiranosti građana o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju te educirati ih o glavnim izazovima i rješenjima od globalne do lokalne razine.

Specifični cilj projekta bio je promocija Globalnih ciljeva održivog razvoja putem organiziranja niza tematskih predavanja i radionica u okviru različitih događanja, učenjem o glavnim izazovima za postizanje održivog razvoja te povezivanjem relevantnih dionika iz područja zaštite okoliša na području grada Zagreba. Projekt je bio usmjeren na postizanje trećeg prioritetnog područja natječaja: unapređenje stanja urbanog okoliša podizanjem svijesti o okolišu i održivom razvoju.

Rezultati projekta su sljedeći:

1. Prijevod i tiskanje stripa o Globalnim ciljevima održivog razvoja ˝Naš planet i 17 ciljeva˝

Kako bi djeci i mladima što više približili temu održivog razvoja i objasnili važnost zaštite okoliša, preveli smo, prilagodili i tiskali strip o Globalnim ciljevima održivog razvoja autorice Margareet de Heer, izrađenog u sklopu inicijative Ujedinjenih naroda "Comics uniting nations" ( http://margreetdeheer.com/eng/globalgoals.html). Strip je tiskan u 93 primjerka, a bit će podijeljen na budućim predavanjima i radionicama koje će se baviti tematikom održivog razvoja.

Informacije o stripu objavljene su na web stranici ODRAZ-a: http://www.odraz.hr/hr/novosti/odraz-ove-vijesti/odraz-preveo-i-uredio-strip-o-globalnim-ciljevima-odrzivog-razvoja.

Strip je u elektroničkom izdanju dostupan na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/file/d/19Zgp2l-rJfeYJ4jLtOJLxdBx9qjEAbA-/view. Strip je preveden i tiskan u prosincu.

2. Održana panel rasprava ˝Kultura, gradovi i održivi razvoj˝

U Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu, u organizaciji ODRAZ-a i Udruge gradova u RH (Nacionalna URBACT točka), 30. svibnja 2018. održana je panel rasprava ˝Kultura, gradovi i održivi razvoj˝. Na raspravi na kojoj se okupilo preko 60-ak sudionika, razgovaralo se o kulturi kao nužnom uvjetu održivog razvoja, važnosti kulture i kulturne baštine za identitet grada, učincima kulture na preobrazbu gradova te važnosti dijaloga vlasti s civilnim društvom i drugim dionicima.

Panel raspravu otvorila je direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić. Održala je uvodnu prezentaciju o održivom razvoju te naglasila kako je kultura jedna od temeljnih struktura potrebnih za održivi razvoj, iako se u praksi ne percipira na takav način. Isto tako, predstavila je Globalne ciljeve održivog razvoja koji se mogu primijeniti i na lokalnoj razini jer uključuju univerzalne vrijednosti poput kvalitetnog obrazovanja, partnerstva i jačanja institucija. Tema panel rasprave bila je povezana s 11. ciljem "Održivi gradovi i zajednice".

Na panel raspravi su sudjelovali akademik Mladen Obad Ščitaroci, profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditelj znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Urbanistički i prostorni modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa", Petar Mišura, v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika, prof.dr.sc. Bojana Bojanić, predstojnica Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Magdalena Parat, voditeljica projekta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije.

Izvještaj s panel rasprave je dostupan OVDJE.

Fotogalerija s događanja je dostupna OVDJE.

3. Informiranje i promocija

Putem ODRAZ-ovih informativnih kanala (web stranica http://www.odraz.hr/hr/home, elektronsko glasilo koje je dostupno ovdje, društveni mediji - facebook stranica ODRAZ-a) korisnici su kontinuirano informirani o održivom razvoju i Globalnim ciljevima održivog razvoja. Štoviše, ODRAZ je 14. prosinca 2018. dobio nagradu SJAJ 2018. za digitalnu vidljivost, komuniciranje i afirmaciju društvenog odgovornog poslovanja i održivosti. Nagradu je dodijelila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP).

#GCOR #SDGs

Trajanje projekata: 1. studeni - 31. prosinac 2018.
Financijska podrška: Grad Zagreb
Nositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice