Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu

[U PROVEDBI] Projekt "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica omogućit će studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjec...

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

[U PROVEDBI] To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnoš...

Obrazovanjem do sudjelovanja - Interaktivni trening-program o sudjelovanju građana u donošenju odluka

[U PROVEDBI] Cilj projekta je jačanje i priprema dionika lokalnog razvoja u gradu Zagrebu, koji će pridonijeti pozitivnim promjenama u Zagrebu, naročito u svojim lokalnim zajednicama.

Globalnim ciljevima održivog razvoja do sigurnog i održivog urbanog okoliša

[U PROVEDBI] Svrha projekta je educiranje i podizanje razine svijesti građana o potrebi zaštite okoliša i održivom razvoju u gradu Zagrebu, s naglaskom na Globalne ciljeve održivog razvoja (GCOR)....

Planiraj i kombiniraj! EU politike za bolje planiranje mobilnosti u gradu

[U PROVEDBI] Projektom želimo poboljšati kvalitetu života građana poticanjem održivih, čistih i energetski učinkovitijih načina odvijanja prometa u gradu te poticanjem dva ili veše načina prijevoz...

JobCollege SAVA

[U PROVEDBI] Projekt "JobCollege Sava" doprinosi rješavanju problema nezaposlenost mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih u suradnji civilnog i javnog sektora na području LAG Sava provedbom Klubov...

Makeover karijere - podrška zapošljavanju u sektoru njege tijela

[U PROVEDBI] Obrtničko učilište Zagreb kao nositelj projekta će zajedno s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), Zagrebačkim inovacijskim centrom (Razvojnom agencijom Zagreb), tvrtkom SELECTIO i ODRA...

ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

[U PROVEDBI] Opći cilj projekta, u kojem ODRAZ sudjeluje kao partner, povećanje je zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije r...

Tik-tak, vrijeme je za kulturu

[U PROVEDBI] Projekt ˝Tik-tak, vrijeme je za kulturu˝ doprinosi razvoju i unaprjeđenju postojećih te uspostavi novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Grada Kutine kroz jačanje ...

Urban M – Suradnjom do novih kolaborativnih inovativnih rješenja

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Urban M˝ je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture kroz "zajedničke prostore za suradnju" (maker spaces) koji su osmišljeni kao mjesto okupljanja ljudi r...