Reference

ODRAZ je posvećen poticanju razvoja na lokalnoj razini po principima održivog razvoja te pružanju pomoći lokalnim dionicima kako bi razvojni dokumenti bili temeljeni na stvarnin potrebama svake zajednice te kroz suradnju i partnerstvo svih relevantinih dionika.

Stručnjaci ODRAZ-a, pored provođenja treninga, rade i kao konzultatnti domaćih i međunarodnih organizacija, ministarstava, udruga te jedinica lokalne samouprave. Radimo na pilot projektima u zajednicama, procjeni potreba, pomažemo u izradi transparentnih procedura dodjele financijskih potpora, izradi prijedloga projekata za fondove EU, izradi smjernica za održivi JLS i sl.

Savjetodavna pomoć

 • Uvod u strateško planiranje // Platforma za Lazarete, 2018.
 • Strateško planiranje udruge // RODA - Roditelji u akciji, 2016.
 • Fokusna grupa za europski projekt "LADDER - tijela lokalne samouprave kao pokretači obrazovanja za razvoj i jačanje svijesti građana", čiji je nacionalni provedbeni partner Hrvatska zajednica županija - HZŽ // 2016.
 • Strateško planiranje // Mreža za ruralni razvoj u BiH, 2015.
 • radionica za članove kosovskog Savjeta za praćenje strategije razvoja civilnog društva, 2015.
 • šest participativnih radionica za članove Lokalnog partnerstva za
  zapošljavanje Grada Zagreba  // projekt "Kapacitet za razvoj", 2014.
 • LAG Podravina kao pokretač razvoja  // LAG Podravina, 2014.
 • IPCC direktiva (Okolišne dozvole) // SAFEGE, 2012.-2013.
 • Lokalna razvojna strategija (LRS) za područje LAG-a Sjeverna Istra // LAG Sjeverna Istra, 2012.-2013.
 • Upravljanje ruralnim i lokalnim razvojem" // Poljoprivredni fakultet Osijek,  2010.
 • Prikaz programa LEADER na 10 seminara "Za razvoj ruralnih krajeva" // Hrvatski farmer, 2010.
 • Suradnja sa Svjetskom bankom - Regionalni konzultacijski sastanci u procesu izrade Strategije partnerstva (SP) za Republiku Hrvatsku  2009. - 2012. // Ured Svjetske banke u Hrvatskoj 2008.
 • tehnička pomoć za 6 jedinica lokalne samouprave tijekom pri osmišljavanju i pripremi prijedloga projekata u okviru "Management of Economic and Social Cohesion Projects" financiranog od EK // SAFEGE, 2006.-2007.
 • Pomoć u izradi Smjernica za podnositelje prijedloga projekata te osmišljavanje i provođenje treninga u okviru CARDS programa za unaprijeđenje strukovnog obrazovanja  // Agencija za strukovno obrazovanje, 2004. - 2006.
 • suorganizatori i facilitatori javnih foruma SB i civilnog sektora u procesu izrade CAS-a (Strategije pomoći Svjetske banke Republici Hrvatskoj) 2001. - 2005. // Ured Svjetske banke u Hrvatskoj, 2004.-2005.
 • Pomoć u osmišljavanju treninga, odabiru i podugovaranju trenera u okviru CARDS programa "Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnih organizacija" // PLS Ramboll Management, 2004.
 • Izrada prijedloga projekta "Jačanje kapaciteta Odjela za zaštitu okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva" // UNDP, 2004.
 • organizatori međunarodne radionice "Socijalni kapital kao imperativ razvoja Hrvatske"- sudjelovanje u Programskom odboru međunarodne konferencije "Održivost civilnoga društva" // u suradnji sa Svjetskom bankom, Europskom komisijom, DFIDOm i dr., Bratislava 2005.
 • pomoć u izradi transparentnih procedura za dodjelu financijskih potpora udrugama za tri JLS
 • četiri projekta u tri JLS poticanja lokalnog razvoja; financijski podržao The Urban Institute
 • edukacija za lokalni razvoj i tehnička pomoć zaposlenicima Grada Zagreba i njihovim partnerima iz civilnog sektora
 • su-autori rada "Pregled i procjena napretka Republike Hrvatske u provođenju Agende 21" - Rio+10 proces, izvještaj za UN skup o održivom razvoju u Johannesburgu // UNDP i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002.
 • su-autori Strategije zaštite okoliša u sklopu Strategije Hrvatske za 21. stoljeće /// Vlada RH , 2000.

Vanjska evaluacija

 • Evaluacija projekta udruge BIOM // Pogled u divljinu:izgradnja kapaciteta za održivo korištenje i praćenje sastavnica prirode, 2016.
 • Evaluacija dva projekta udruge ZvoniMir iz Knina // "Društvo građana - povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka" i "Solidarnost i zapošljavanje - ruka u ruci", 2014.
 • Evaluacija projekta udruge "ZvoniMir" iz Knina // Projekt "Mreža za jačanje i podizanje kvalitete socijalnih usluga lokalne zajednice", 2009.
 • Evaluacija projekta udruge MI iz Splita // Projekt "Kvalitetniji život u trećoj dobi", 2009.
 • Projekt "Unapređenje i razvoj poduzetništva na području Obrovca", // Udruženje obrtnika Zadar, kao nositelj i Obrtnička komora Zadarske županije, kao partner u projektu, 2007.

Pružanje edukacije / treninga

 • radionica "Od ideje do projekta" // projekt "Sudjelovanjem do obrazovanja", 2017.
 • radionica "Lokalni održivi razvoj vođen zajednicom // projekt "Sudjelovanjem do obrazovanja", 2017.
 • Organiziranje zajednice // projekt "Participativno upravljanje prirodnim resursima", 2017.
 • Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice", 2016.
 • Organiziranje zajednice, 2016.
 • Analiza javnih politika i izrada izvještaja iz sjene te mogućnosti korištenja društvenih medija za uključivanje različitih ciljnih skupina, 2016.
 • radionica "Globalni ciljevi održivog razvoja" za studente Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije // projekt "Globalni ciljevi održivog razvoja: Što Zagreb ima s tim?", 2016.
 • radionica "Od ideje do projekta" // projekt "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu", 2016.
 • radionica "Lokalni održivi razvoj vođen zajednicom // projekt "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu", 2016.
 • nacionalna radionica "Vizija građana" // projekt "CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.", 2015.
 • regionalni trening "Zagovaranje, lobiranje, istraživačka politika i analize lokalnih, nacionalnih i EU politika i instrumenata ruralnog razvoja" // projekt "Alter - Aktivna lokalna zajednica za gospodarski razvoj ruralnih područja", 2016.
 • Edukacija i trening za članove LAG-a Južna Istra, 2016.
 • radionice na temu "Što je to održivi razvoj? u sklopu europskog projekta LADDER // Hrvatska zajednica županija u suradnji s Europskim udruženjem agencija lokalne demokracije (ALDA), 2015.
 • Radionica posvećena primjerima dobre prakse održive urbane mobilnosti // mreža za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, 2015.
 • Modularni trening-program "Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj" // projekt "Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini", 2015.-2016.
 • Uloga LAG-ova u lokalnom održivom razvoju kroz CLLD pristup - Lokalni razvoj vođen zajednicom // LAG Podravina, 2015.
 • dvije dvodnevne radionice za žene s područja BiH i posjet primjerima dobre prakse // projekt "Žene i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja", 2015.
 • dvije dvodnevne radionice za mlade osobe s područja BiH i posjet primjerima dobre prakse // projekt "Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja", 2015.
 • Znanjem do održivog lokalnog razvoja // ODRAZ-ova škola, 2014.-2015.
 • dvije dvodnevne radionice i posjet primjerima dobre prakse // projekt "Mladi i javne politike", 2014.
 • radionica "Lokalni održivi razvoj vođen zajednicom" // projekt "Aktivni građani za Zagreb - Zajednica kao pokretač lokalnog razvoja", 2014.
 • radionica o održivom razvoju za 26 sudionika s područja grada Zagreba // projekt "Edukacija za održivi razvoj: Znanjem do održivog lokalnog razvoja", 2014.
 • Predmet "Održivi razvoj" // Metalurški fakultet u Sisku, Sveučilište u Zagrebu, akademska godina 2013./2014.
 • Organiziranje lokalnog razvoja // LAG Baranja, 2013.
 • Izborni predmet "Zaštita okoliša i održivi razvoj" //  VERN, akademska godina 2012./2013.
 • Znanjem za boljitak nacionalnih manjina // Grad Zagreb - Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva, 2010.-2012.
 • Trening program za održivi lokalni razvoj-LAG Izvor  /// ODRAZ-ova škola, projekt "Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj", 2011.-2012.
 • Strategijsko planiranje za Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika // Grad Dubrovnik, 2011.
 • Partnerstvo veleučilišta, poslovnog i civilnog sektora u obrazovanju studenata; izborni predmet "Zaštita okoliša i održivi razvoj" //  VERN, 2011.
 • Radionica "Od ideje do projekta - projektno razmišljanje i pisanje projektnog prijedloga" // Centar za kulturu Trešnjevka, 2010.
 • Trening program za održivi razvoj ruralnih zajednica - znanjem do razvoja // Projekt "Sudjelovanje stanovnika u održivom razvoju regije" - projekt CCO, Češka i HMRR, financiran iz PHARE 2006 / 2009.
 • Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice // Udruga Invalida Daruvar, 2009.
 • Edukacija za dionike koji rade s djecom i mladima u Velikoj Gorici // Grad Velika Gorica -Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj, 2009.
 • Projektno razmišljanje i priprema projekata // Euroured Rijeka, 2009.
 • Organiziranje zajednice // LAG Gorski kotar u okviru projekta "Održiva budućnost ruralnih krajeva Hrvatske", 2009.
 • Strategijsko planiranje lokalnog razvoja, Drniš // Udruga ZvoniMir, 2009.
 • Obuka za pokretače lokalnog razvoja, Dubrovnik // DEŠA Dubrovnik u okviru projekta " "Centar za odgovorni turizam jadranske regije"
 • Zajedno za bolji Zagreb u suradnji sa centrom za kulturu Trešnjevka // Grad Zagreb, 2009.
 • Organiziranje zajednice, Skradin // Udruga ZvoniMir, 2009.
 • Pisanje projekata // Hrvatska udruga poslodavaca-HUP, 2009.
 • Osnovni trening o FP7 / Hrvatska udruga poslodavaca-HUP, 2009.
 • Edukacija  lokalnih  dionika  u  okviru projekta PSGO‐a (Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka) // Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2007.-2008.
 • Upravljanje projektnim ciklusom-UPC // Hrvatska narodna banka, 2007.-2008.
 • Zajedno za bolji Zagreb // Centar za kulturu Trešnjevka CEKATE, 2008.
 • trening "Od ideje do projekta" za predstavnike udruga koji djeluju na području Velike Gorice // Grad Velika Gorica, 2007.
 • trening za različite dionike s područja grada Biograda na temu upravljanja projektnim ciklusom i pripreme projekata za EU fondove // Grad Biograd n/m, 2007.
 • Jačanje kapaciteta dionika - pisanje projekata i transparentne procedure za dodjelu financijskih sredstava udrugama // Grad Jastrebarsko, 2007.
 • Edukacija o pisanju projekata i upravljanju projektnim ciklusom // Centri za kulturu grada Zagreba, 2006.

Istraživanja

 • Akcijsko istraživanje o statusu i ulozi žena u BiH, njihovom utjecaju na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja // projekt "Žene i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja, 2015.
 • Akcijsko istraživanje o razumijevanju održivog razvoja kod mladih u Bosni i Hercegovini // projekt "Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja, 2015.
 • Sudjeluju li građani BIH u procesima donošenja odluka? - akcijsko istraživanje o stanju uključivanja u pripremu javnih politika u BiH  // projekt "Mladi i javne politike", 2014.
 • Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj // TACSO ured Hrvatskoj, 2012.
 • Provođenje kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini // projekt "Jačanje aktivnog sudjelovanja stanovnika lokalnih zajednica u društvenim procesima", 2012.
 • Istraživanje: sudjelovanje udruga u postupcima izrade i donošenja zakona i drugih akata u Republici Hrvatskoj u 2009. // Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2009.
 • Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo? // Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju, 2007.
 • Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj - studija // 2004.
 • Izrada Smjernica za održivi razvoj JLS na primjeru općine Jelsa // 2003.