Donatori

Domaći donatori:

 • Grad Rijeka
 • Grad Zagreb
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo turizma
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Ured za udruge  Vlade RH

Međunarodni donatori:

 • Europska unija
  • Europski socijalni fond (Ulaganje u budućnost)
  • Obzor 2020
  • IPA 2011. - Jačanje podrške OCD-a u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi
  • CIVITAS Capital
  • CIVITAS Satellite
  • FP7-Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj EU
  • IPA 2008.
  • Darovnica Mladi na tržištu rada
 • Švicarsko-hrvatski program suradnje
 • Interreg Europe
 • MATRA, Nizozemska
 • Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
 • Friedrich Ebert Stiftung
 • OSCE
 • International Rescue Committee BiH