13.01.20

Objavljen globalni izvještaj o održivom razvoju za 2019.

Objavljen je globalni izvještaj o održivom razvoju za 2019. Razlikuje se od izvještaja o ostvarenju Ciljeva održivog razvoja kojeg priprema UN, te je proizvod grupe neovisnih znanstvenika i stručnjaka koje je imenovao UN da na temelju dostupnih informacija daju ocjenu o provedbi COR.

Izvještaj donosi mišljenje kako svijet nije na putu prema održivom razvoju, za većinu od 169 podciljeva što izaziva zabrinutost i zove na uzbunu. Dodatno, u nekim dimenzijama s višestrukim utjecajima, čak se niti ne krećemo u pravom smjeru. Iako je samo 10 godina ostalo do roka za ostvarenje Programa 2030, niti jedna zemlja nije na putu da ostvari osnovne ljudske potrebe na globalno održivom nivou uporabe resursa. No ima prostora za nadu.

Izvještaj je predstavio šest ulaznih točaka koje će najlakše dovesti do transformacija potrebnih da se promjene dovedu do intenziteta i brzine potrebne na ostvarenje Ciljeva u zadanom roku kao i četiri poluge koje mogu poslužiti kao točke promjena.

Prvi četverogodišnji Globalni izvještaj o održivom razvoju završava s tri finalna globalna poziva na djelovanje koji bi doprinijeli ostvarenju 17 holističkih, međusobno povezanih COR koji čine Program 2030.

Prvi poziv je upućen multilateralnim organizacijama, vladama i lokalnim samoupravama da uključe COR u svoje okvire za programiranje, planiranje i fiskalne planove. Ako želimo ostvariti COR, oni su ti koji posebnu pozornost moraju dati usmjeravanju resursa, posebno financijskih, na međunarodno preuzete obveze i razvoj tehnologija.

Drugi poziv je upućen svim relevantnim akterima da uključe četiri poluge promjene - upravljanje; ekonomiju i financiranje; individualnu i kolektivnu akciju te znanost i tehnologiju, kako bi se postigle transformativne promjene.

Na kraju, svaka je zemlja i regija pozvana da kreira i primijeni integrirane planove za održivi razvoj i da odgovori na svoje specifične potrebe i prioritete, istovremeno doprinoseći potrebnim globalnim promjenama.

Izvještaj (na engleskom jeziku) je dostupan OVDJE.

Izvor: hrpsor.hr

 
Globalni ciljevi održivog razvoja