23.04.18

MRRFEU razvilo mobilnu aplikaciju za EU fondove

Kako bi korisnicima EU sredstava omogućilo brži i jednostavniji pristup informacijama iz svijeta EU fondova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU razvilo je aplikaciju za mobilne telefon...

EU fondovi
16.04.18

Otvorena online edukacija namijenjena svima koji rade s mladima

Otvoren je online tečaj pod nazivom Youth Work HD, namijenjen svima koji rade s mladima, odnosno youth workerima. Kroz ovaj tečaj možete saznati kako efikasno komunicirati, motivirati, biti psihol...

edukacija
23.03.18

SAFU objavio Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izradila je novi "Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz eu...

zanimljivosti
15.03.18

Objavljena publikacija o financiranju OCD-a putem EU fondova

CONCORD, europska konfederacija nevladinih organizacija za međunarodnu razvojnu suradnju, objavila je rezultate istraživanja o pristupu organizacija civilnog društva (OCD) financijskim instrum...

Publikacija
15.02.18

Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a za 2018.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., je objavilo Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prij...

Projekti
05.02.18

Otvoren drugi ciklus FAIR edukacije

Besplatni edukativni program pod nazivom "Financijski administrator u društvenim poduzećima" u Splitu. Učenje se odvija putem Moodle sustava on-line učenja te je konstantno predviđena online i...

edukacija
30.01.18

Pokrenuta paneuropska kampanja otpora neliberalnim demokracijama "Više demokracije za više Europe"

Organizacije civilnog društva iz Mađarske, Hrvatske (CROSOL), Latvije (LAPAS) i Slovenije (SLOGA) pokrenule su paneuropsku internet kampanju protiv porasta neliberalnih demokracija u Europi. K...

kampanja
24.01.18

Centar Sjever-Jug Vijeća Europe organizira online edukaciju o globalnom obrazovanju

Centar Sjever-Jug Vijeća Europe u 2018. godini će organizirati tri online predavanja na temu globalnog obrazovanja, pokrivajući tri područja: građanstvo, ljudska prava i interkulturalni dijalog...

edukacija
18.01.18

Poziv na webinar: SDG11 Sustainable cities and communities

Institut za društveno odgovorno poslovanje i Global Impact Grid organiziraju webinar koji će se održati 15. veljače 2018. Tema webinara je Cilj održivog razvoja 11: Održivi gradovi i zajednice.

održivi promet
10.01.18

Objavljena e-publikacija „Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“

Udruga SMART i projektni partneri, Carpe Diem - Lokalni volonterski centar Volonterka, Volonterski centar Istra, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, i...

Publikacija