05.04.18

U Rovinju održan Trening o izradi i provedbi Planova održive urbane mobilnosti (SUMP)

U okviru projekta CIVITAS Prosperity, u Rovinju je od 20. - 23. ožujka 2018. uspješno održan besplatni trening o izradi i provedbi Planova održive urbane mobilnosti, namijenjen predstavnicima hrvatskih i slovenskih gradova. Edukaciju su organizirali hrvatski i slovenski partneri projekta CIVITAS Prosperity (Grad Koprivnica i Urbanistički institut Republike Slovenije) u suradnji s mrežom CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, čije je ODRAZ Tajništvo.

Na treningu je sudjelovalo preko 40 sudionika iz dvije države, a edukaciju su vodili iskusni predavači iz Slovenije, Velike Britanije, Austrije i Rumunjske. Kao predavači sudjelovali su i predstavnici ODRAZ-a, Koprivnice, Ljubljane i Dubrovnika. Grad Rovinj prikazao je stanje prometa i svoje planove, a sudionici su imali priliku dati sugestije za rješenje nekih kritičnih točaka.

Naglasak edukacije bio je na interaktivnom i terenskom radu te aktualnim temama planiranja prometa, kao što su:

  • stanje i budućnost Planova održive urbane mobilnosti (SUMP)
  • kako dobiti političku podršku za integrirano planiranje prometa
  • kako se nositi sa SUMP-ovima u malim gradovima i općinama
  • kako povezati integrirani promet i prostorno planiranje
  • kako komunicirati s javnošću i uključiti ih u pripremu i provedbu SUMP-ova
  • korištenje javnih prostora u planiranju prometa

* Prezentacije s edukacije prevedene na hrvatski jezik dostupne su ovdje:

* Više o mreži CIVINET Slo-Hr-JIE pogledajte OVDJE.

PROSPERITY je projekt sufinanciran iz programa Horizon2020 koji se provodi s ciljem poticanja  i stvaranja Planova održive urbane mobilnosti (eng. SUMPs) u 12 zemalja članica EU. Nositelj projekta je Forschungsgesellschaft Mobilitat Austrian Mobility Research (FGM) - Austrija, a u projektu sudjeluje 26 partnera, među kojima su  i članovi mreže CIVINET - hrvatski gradovi Koprivnica i Dubrovnik te slovenski Urbanistički institut i Občina Ljutomer. Završetak projekta planiran je u rujnu 2019.

 
CIVINET