13.05.15

U Ivanić Gradu održan prvi trening-blok ODRAZ-ove "Škole za dobro upravljanje i participativni razvoj"

Dvodnevnim treningom u Ivanić Gradu 7. i 8. svibnja 2015. započeli smo provedbu projekta "Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini", kojim želimo ojačati kapacitete civilnog društva i lokalne samouprave za participativno upravljanje i održivi razvoj. U projektu sudjeluje 30-ak predstavnika civilnog i javnog sektora s područja četiri županije: Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Grada Zagreba. Okupljeni su predstavljali rad svojih udruga, gradova i općina, tvrtki i LAG-ova.

Uvodni dio programa bio je posvećen predstavljanju projekta, njegovih ciljeva i planiranog programa radionica. Lidija Pavić-Rogošić predstavila je ODRAZ kao nositelja projekta, te partnerske organizacije: udrugu ZvoniMir iz Knina, LAG-Zrinska gora-Turopolje i Udrugu gradova u RH čiji su predstavnici također sudjelovali u radu prvog bloka modularnog treninga. Slijedilo je kratko predstavljanje svakog sudionika.

Program radionice započeo je izlaganjem Lidije Pavić-Rogošić na temu "Društvo - okvir za razvoj" u kojem je predstavljen okvir i temelj u kojem naše društvo promišlja i djeluje s ciljem daljnjeg razvoja. Problematizirane su razine uključenosti sektora i njihove suradnje te primjena načela supsidijarnosti u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze polaznici treninga.

Slijedeća tema "Načela održivog razvoja" započela je kratkim kviz pitanjima kroz koja su se sudionici potakli na razmišljanje o svojem poimanju održivog razvoja i održivosti. Tema održivog razvoja potakla je raspravu i razmjenu različitih mišljenja o održivom razvoju. Istaknute su sastavnice održivog razvoja i njihova uloga u procesu stvaranja održivog razvoja društva. Prikazani su ključni dokumenti i događanja na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini koji su istakli važnost održivog razvoja te su doprinijeli današnjoj javnoj raspravi i ulaganjima u održivi razvoj na svim razinama i u svim područjima. Nakon prezentacije održana je vježba kroz rad u malim grupama na temu značenja održivog razvoja za društvo, okoliš i gospodarstvo. Šest manjih grupa predstavilo je zaključke rada svojih grupa na flip chart-u. Prvi dan treninga zaključili smo s kratkim animiranim filmom o održivom razvoju.


Drugi dan započeli smo kratkim prisjećanjem na teme i zaključke prošlog dana i nastavili s temom "Sektora u društvu i njihovih uloga". O ulozi javnog sektora prezentaciju je održao Marko Ercegović iz Udruge gradova u RH. Predstavio je lokalni i regionalni ustroj RH. Funkcije i ulogu lokalnih i regionalnih jedinica (županija, gradova i općina) u zadovoljavanju potreba građana, njihovom financiranju i sudjelovanju u procesima donošenja odluka.

Nastavili smo s predstavljanjem uloge poslovnog sektora u održivom razvoju zajednice kroz primjenu modela društveno odgovornog poslovanja. Model nam je približila Lidija Pavić-Rogošić te potaknula raspravu i promišljanje o primjerima dobre prakse suradnje društvenog i poslovnog sektora u lokalnim zajednicama. Na kraju je istaknuta potreba za uključivanjem lokalnih poduzetnika u razvoj lokalnih zajednica.

Ulogu civilnog sektora u održivom razvoju predstavila je Marina Dimić Vugec iz ODRAZ-a. Pojasnila je oblike, aktivnosti i uloge civilnog sektora u sveukupnom razvoju društva, a posebno poticanju razvoja na lokalnim razinama. Sudionici su bili potaknuti sudjelovati u prepoznavanju uloga i aktivnosti organizacija civilnog društva u svojim lokalnim zajednicama prema vlastitim iskustvima. Nakon predstavljanja uloge sektora u održivom razvoja sudionici su se podijelili u šest manjih grupa s ciljem rasprave po pitanju uloge sektora u održivom lokalnom razvoju. Zaključke su predstavili izvjestitelji grupa na flip-chart-u.

O važnosti i oblicima međusektorske suradnje na lokalnoj razini govorila je Lidija Pavić-Rogošić kroz predstavljanje LEADER pristupa i LAG-a kao oblika lokalnih razvojnih partnerstava. Prikazala je ukratko kartu hrvatskih LAG-ova - lokalnih akcijskih grupa te potakla raspravu o njihovim iskustvima na lokalnim razinama. Predstavnici LAG-ova predstavili su svoja iskustva u razvoju suradnje i pokretanju inicijativa i projekata na područjima svog djelovanja. Zaključno o temi partnerstva i međusektorske suradnje prikazan je ODRAZ-ov kratki animirani film "Lokalni razvoj vođen zajednicom".

Posljednja radionica započela je predstavljanjem "Načela dobrog upravljanja". Marina Dimić Vugec predstavila je 12 načela dobrog upravljanja na lokalnoj razini koje je razvilo i predstavilo Vijeće Europe u svojoj Strategiji inovativnog i dobrog upravljanja na lokalnoj razini. Predstavljene su i raspravljene preduvjeti i koristi primjene načela na lokalnim razinama.

Nakon predstavljanja svih načela sudionici su označili po tri najbolje i najlošije primijenjena načela dobrog upravljanja na svojoj lokalnoj razini. Zaključno najbolje primijenjeno je načelo vladavine prava, a najlošije načelo učinkovitosti i djelotvornosti. Za kraj prikazan je promotivni film o 12 načela dobrog upravljanja na lokalnoj razini.

Završni dio programa posvetili smo evaluaciji prvog trening-bloka i dogovoru oko predloženih termina održavanja drugog treninga. Predloženi su 24. i 25. rujna 2015. na području Šibensko-kninske županije.

Izvještaj

 

* Galeriju slika s prvog treninga pogledajte ovdje.

* Projekt "Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj  razini" financira EU  / IPA 2011 - Jačanje podrške OCD-a u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi. Udio troškova u projektu sufinancira Ured za udruge Vlade RH


 
ODRAZovi projekti