31.10.17

Sudjelovali smo na prvoj participativnoj radionici ˝Hrvatska kakvu želimo˝

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU započeo je s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. koja će osigurati smjer upravljanja razvojem Republike Hrvatske i uporište za programiranje i korištenje sredstava EU fondova u idućem programskom razdoblju. Prva participativna radionica sa zainteresiranom javnošću održala se 30. listopada 2017. u Zagrebu.

Za oblikovanje vizije pod sloganom "Hrvatska kakvu želimo", do kraja listopada i studenog 2017. provest će se osam participativnih događanja koja bi trebali okupiti oko 800 građana iz svih dijelova Hrvatske, vodeći računa o geografskoj pokrivenosti, te sudjelovanju svih relevantnih društvenih skupina (javni, privatni, civilni sektor, akademska zajednica i šira javnost).

Koordinator izrade je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondov a EU, a regionalni koordinatori pružaju podršku u provedbi aktivnosti pripreme i izrade ove strategije.

Kao prva aktivnost u pripremi je organizacija participativne radionice na kojoj će cilj biti oblikovanju vizije Republike Hrvatske u kakvoj bi hrvatski građani željeli živjeti 2030. godine, pod nazivom "Hrvatska kakvu želimo".

Prva participativna radionica sa zainteresiranom javnošću održala se u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine u Zagrebu, u hotelu Sheraton, s temom oblikovanja vizije Hrvatske 2030. godine.

Stotinjak sudionika imalo je na raspolaganju 10 ključnih pitanja za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. o kojima su mogli razgovarati.

4564
Izrada NRS-a odvija se temeljem participativnog procesa u kojem su uključeni relevantni dionici iz svih sektora i sa svih upravljačkih razina, te široki krug zainteresiranih građana.

Ispred ODRAZ-a na radionici su bile Iva Paska i Elizabet Gašparov.

 
hrvatska2030