22.07.11

Sudjelovali smo na Konferenciji Hrvatske mreže za suradnju na Euro – Mediteranu

Dvodnevnoj konferenciji u Zadru (14.-15. srpnja) održanoj u IMPACT-u: Europskom centru za međusektorsku suradnju, prisustvovalo je oko 40 sudionika/predstavnika organizacija civilnog društva - članica Hrvatske mreže za suradnju na Euro - Mediteranu, predstavnika tijela državne uprave, kao i predstavnika raznih međunarodnih organizacija.

U uvodnom dijelu konferencije je koordinatorica za Uniju za Mediteran iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Nives Malenica, govorila o dosadašnjem radu i postignućima Hrvatske mreže, a glavna aktivnost prvog dana konferencije bila je razmjena iskustava o aktivnostima organizacija civilnoga društva na području Euro-Mediterana.

Tako su, između ostalog, hrvatske članice Mreže imale priliku čuti od Hode Mansour, predstavnice egipatske ALF mreže, nešto više o egipatskom iskustvu na području izgradnje civilnog društva, kao i o sporom procesu demokratizacije u toj zemlji.

Drugi dan konferencije protekao je u raspravi na sljedeće teme:

  • Uloga medija u prikazivanju/praćenju djelovanja aktivnog građanstva;
  • Važnost međusektorske suradnje i podrške aktivnom građanstvu i organiziranom civilnom društvu;
  • Mobilnost umjetnika i mogućnosti unaprijeđenja kulture razmjene na području Euro - Mediterana.

Predstavnica ODRAZ-a, jedne od 86 članica Hrvatske mreže, na konferenciji je bila Tihana Damjanović.

Više o konferenciji te općenito o Hrvatskoj mreži za suradnju na Euro - Mediteranu saznajte na web stranicama nacionalnog koordinatora mreže: Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

 
ODRAZOVE vijesti