17.09.18

Sudjelovali smo na godišnjem sastanku Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu

Dvodnevnoj konferenciji u Zadru (13.-14. rujna) održanoj u IMPACT-u: Europskom centru za međusektorsku suradnju, prisustvovalo je oko 20 članica Hrvatske mreže za suradnju na Euro - Mediteranu. Razgovaralo se o aktivnostima članova u proteklom razdoblju i osmišljavale mogućnosti za daljnje povezivanje putem Programske suradnje.

Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima. Hrvatska mreža se također zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, na osnivačkom sastanku u siječnju 2009. godine izabrana je za nacionalnog koordinatora, koja je u prvoj godini djelovanja uključena u rad Zaklade "Anna Lindh" (ALF). Time je Nacionalna zaklada postala i službeni predstavnik ALF-a u Republici Hrvatskoj.

Euro-mediteranska zaklada za dijalog među kulturama "Anna Lindh" posvećena je promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije. Djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u 43 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran. Zaklada Sveučilišta u Rijeci članica je Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu od 2016. godine.

Sastanak je započeo osvrtom na djelovanje Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u proteklom razdoblju. Djelovanje Upravnog odbora ALF-a predstavila je Tamara Krupski, koordinatorica za Uniju za Mediteran, Ministarstva vanjskih i europskih poslova koja je detaljnije objasnila kako je Euro-Mediteran u sve većem fokusu Europske Unije radi migracijske krize. Također, predstavila je tri glavna područja suradnje na Mediteranu - mladi, klima i uspostava povjerenja.

Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, predstavila je mogućnosti za podršku aktivnostima Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu. Zajedničkim radom svih prisutnih, kreirane su tematske smjernice za osmišljavanje prijedloga aktivnosti do kraja tekuće godine, u kontekstu sugestija za nastavak suradnje u sklopu aktivnosti kroz Programsku suradnju u području Euro-Mediterana.

2323

Drugog dana sastanka prezentirani su rezultati, a članovi/ice Hrvatske mreže obvezali su se do 15. listopada Nacionalnoj zakladi dostaviti službeni prijedlog aktivnosti s iskazom interesa za sudjelovanje u Programskom odboru Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu, tijelu koje bi navedene aktivnosti koordiniralo.

Ispred ODRAZ-a je sudjelovala Elizabet Gašparov.

Više o Hrvatskoj mreži za suradnju na Euro-Mediteranu pročitajte OVDJE.

* Dio teksta preuzet s zaklada.uniri.hr

 
ODRAZ-ove vijesti