12.04.11

Strategijsko planiranje za Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika

ODRAZ je 7. i 8. travnja 2011. održao za članove Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika interaktivnu radionicu o strategijskom planiranju. Članovi Vijeća su predstavnici udruga iz različitih područja djelovanja.

U radu su aktivno sudjelovali i predstavnici gradskih odjela koji surađuju s udrugama i koji Vijeću pružaju tehničku podršku. Tijekom radionice definirani su elementi strategijskog plana Vijeća - od vizije i misije do aktivnosti po određenim prioritetima, kako bi se postigli zacrtani ciljevi.

Grad Dubrovniku je osnovano Vijeće civilnog društva Grada Dubrovnika, čija je svrha unaprjeđenje razvoja civilnog društva. Zadaće Vijeća su, između ostalog:

  • poticanje suradnje Grada Dubrovnika i udruga
  • poticanje građanstva na aktivno uključivanje
  • razvijanje javnog utjecaja u procesima stvaranja javnog mišljenja
  • davanje mišljenja o svim bitnim pitanjima od značaja za razvoj civilnog društva, što prethodi donošenju odluka na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika, i dr.
 
ODRAZOVE vijesti