18.03.13

Što je CIVITAS ELAN donio Zagrebu

Projekt CIVITAS ELAN je završio u listopadu 2012. Što je donio Zagrebu i koje će koristi ostati i u budućnosti za građane Zagreba, pogledajte u brošuri na hrvatskom jeziku.

Ova publikacija izvadak je iz brošure projekta CIVITAS ELAN 'Innovative cities, Before and after CIVITAS', rujan 2012., i sadrži dijelove koji se odnose na aktivnosti i rezultate u Gradu Zagrebu.

Izvorna brošura može se preuzeti na http://www.civitas-initiative.org/docs/CIVITAS_ELAN_final_brochure.pdf

Inovativni gradovi
Prije i nakon projekta CIVITAS ELAN ZAGREB

 
ODRAZOVE vijesti