07.09.11

Srijedom u tramvaju:Biciklističke staze na Savskoj cesti, 14. rujna

Zagrebačkom Savskom cestom se odvija intenzivan biciklistički promet. Tako je brojanje biciklista, provedeno u listopadu 2009. godine na presjeku ispred Tehničkog muzeja, pokazalo da je Savskom cestom u samo jednom satu prošao 241 bicikst. Upravo je iz ovog razloga nužno osigurati adekvatnu infrastrukturu za biciklistički promet na Savskoj cesti.

O pripremama Grada Zagreba za obilježavanje biciklističke staze na Savskoj cesti koje su u tijeku te budućim planovima vezanim uz poboljšanje biciklističkog prometa ove će Srijede govoriti Alan Ordulj iz Gradskog prometa za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Mjesto održavanja: CIVITAS ELAN Info-punkt  (Savska 18)
Vrijeme održavanja: 14. rujna; 14:00 - 15:00 sati

 
ODRAZOVE vijesti