20.06.11

Srijedom u tramvaju: Portal Autozasve-uvođenje sustava carpoolinga u Zagrebu

Nedavno je, kao dio aktivnosti unutar projekta CIVITAS ELAN, pokrenut portal za carpooling ili dijeljenje vožnji. Radi se o sustavu koji se do sada u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i Zagrebu, koristio individualno, potaknut osobnim poznanstvima pojedinaca i najčešće bez dijeljenja troškova putovanja. Dođite u srijedu 29. lipnja u CIVITAS ELAN Info-punkt i saznajte sve o tome kako se portal koristi i kome je namijenjen.

Ideja portala Autozasve® je upravo uspostava jedinstvenog  sustava, a budući je Zagreb postao grad zagušen prometom, dijeljenje automobila može biti i jedno od rješenja koje će pomoći rasteretiti gradske prometnice u gradu od gotovo milijun stanovnika.

Kako se portal koristi i kome je točno namijenjen saznat ćemo u srijedu, 29. lipnja na prezentaciji u CIVITAS ELAN Info-punktu koju će održati Ivan Grgurević s Fakulteta prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu.

Mjesto održavanja: CIVITAS ELAN Info-punkt  (Savska 18)
Vrijeme održavanja: 29. lipnja; 14:00 - 15:00 sati

 
ODRAZOVE vijesti