15.11.10

Srijedom u tramvaju: Mogući načini naplate zagušenja u Zagrebu

U sklopu CIVITAS ELAN projekta Grad Zagreb ima dva prioritetna cilja:smanjiti zagušenja i zaštiti okoliš smanjenjem emisije štetnih plinova.

Naplata bi trebala biti pravična, a iznosi naplate određeni tako da imaju efekta u smanjenju zagušenja tj. naplaćivanje zagušenja bi trebalo biti u skladu s količinom prometnog opterećenja. Grad Zagreb ima mogućnost za razvijanje vlastitog sustava naplate koji bi se mogao prenijeti i na druge gradove.

Prezentacija je održana u  CIVITAS ELAN Info punktu u srijedu, 10. studenog u 14:30 sati, svojevrstan je nastavak prezentacije i započete rasprave na temu "Ograničavanje utjecaja prometa na grad" održane u ožujku 2010.

Prezentaciju je održao Marko Slavulj, dipl.ing. s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a raspravu je moderirala Višnja Jelić Mück iz ODRAZ-a.

 
ODRAZOVE vijesti