17.01.11

Srijedom u tramvaju: „Dodjela prioriteta tramvajima u gradu Zagrebu“

Dosadašnja istraživanja dodjele prioriteta vozilima javnog gradskog prijevoza provode se u razvijenim državama od osamdesetih godina 20. st., te su pokazala da adaptivno upravljanje semaforiziranim raskrižjima može vrlo efikasno doprinijeti poboljšanju kvalitete prometnog sustava u urbanim gradskim sredinama.

Cilj jedne od mjera projekta CIVITAS ELAN u Zagrebu je uspostava sustava dodjele prioriteta vozilima javnog gradskog prijevoza (u gradu Zagrebu tramvajima) adaptivnim upravljanjem semaforiziranim raskrižjima, te pružanje stvarnovremenskih prometnih informacija putnicima. Ostvarenjem mjere operator i korisnici javnog gradskog prijevoza mogu očekivati povećanje prosječne brzine putovanja i smanjenje čekanja vozila javnog gradskog prijevoza na raskrižjima, te sukladno tome i veći broj korisnika sustava javnog gradskog prijevoza.

Luka Novačko i Miroslav Vujić s Fakulteta prometnih znanosti Svečilišta u Zagrebu održali su 12. siječnja u CIVITAS ELAN info punktu zanimljivu prezentaciju na temu dodjele prioriteta tramvajima u Zagrebu.

Prezentacija "Dodjela prioriteta tramvajima u Zagrebu"

 
ODRAZOVE vijesti