03.03.15

Sastanak stručnjaka Ujedinjenih naroda o povezivanju znanosti i javnih politika (Zagreb, 2.- 3. ožujak 2015.)

Direktorica ODRAZ-a, Lidija Pavić-Rogošić sudjelovala je na sastanku stručnjaka u području održivog razvoja, koji su se tijekom dva dana bavili nacrtom poglavlja o povezivanju znanosti i politika (UN Expert Group Meeting on the Science-Policy Interface).

Sastanak se održao u sklopu pripreme godišnjeg Globalnog izvještaja o održivom razvoju (Global Sustainable Development Report - GSDR), koje će se raspravljati u lipnju/srpnju 2015. u New Yorku na političkom sastanku na visokoj razini (High-Level Political Forum on Sustainable Development - HLPF). Sadržajno (http://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport) se u izvještaju daje veliki naglasak na međusobne odnose donositelja politika i znanosti (science-policy interface - SPI).

Cilj sastanka bio je raspraviti kako ojačati veze znanstvenika s donositeljima odluka i javnih politika u području održivog razvoja. Dodatni cilj sastanka bio je raspraviti glavne izazove održivog razvoja iz regionalne perspektive, koji će potom biti ugrađeni u iduće izdanje Globalnog izvještaja UN o održivom razvoju.

Na sastanku je sudjelovalo dvadesetak znanstvenika i donositelja javnih politika iz petnaestak država i organizacija, među kojima i iz hrvatskih znanstvenih institucija, organizacija i MVEP RH. Time se Hrvatskoj pruža osobita prigoda za predstavljanje i promicanje nacionalnih razvojnih izazova u kontekstu međunarodne rasprave o usuglašavanju budućeg Okvira UN za održivi razvoj u razdoblju nakon 2015. godine, što je i tema visokog prioriteta u okvirima Europske unije.

U nacrtu izvještaja se spominje da nije napravljen dostatni pomak u integriranju sva tri elementa održivog razvoja (ekonomski, socijalni i okolišni). Znanstvenici i znanstvena dostignuća (npr. korištenje integriranih procjena, odlučivanje temeljem dokaza i sl.) ne utječu u dovoljnoj mjeri na donošenje odluka, što je djelomično i krivnja samih znanstvenika koji ne govore dovoljno u javnosti i političarima o svojim nalazima niti se mobilizira više disciplina zajedno. Interdisciplinarno istraživanje i suradnja ostaje veliki izazov. Navedeno je i da uglavnom ne postoji integriranost prirodnih i humanističkih znanosti.

Sastanak se održao u organizaciji Odjela za održivi razvoj Ujedinjenih naroda (UN) iz New Yorka i Diplomatske akademije, uz potporu Sektora za razvojnu pomoć MVEP RH.

 
ODRAZOVE vijesti