03.10.13

Razgovor s direktoricom ODRAZ-a u novom broju glasila EBRD-CSO

U novom 33. broju glasila Europske banke za obnovu i razvoj namijenjenog civilnom društvu, Banka informira o dijalogu s predstavnicima civilnog društva. Između ostalog,  predsjednik EBRD-a Sir Suma Chakrabarti, posjetio je Zagreb, gdje je razgovarao i s direktoricom ODRAZ-a.

Glasilo na engleskom jeziku možete pročitati na http://www.ebrd.com/downloads/cso/343_NGO_Newsletter_September_P3.pdf