15.03.19

Predstavljanje projekta OdraziSeZnanjem studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji pohađaju kolegije "Menadžment neprofitnih organizacija" i "Interaktivna marketinška komunikacija", 14. ožujka 2019. predstavili smo projekt #OdraziSeZnanjem -pokreni zajednicu te mogućnost sudjelovanja i stjecanja praktičnog iskustva kroz rad u 11 udruga u kojima će se provoditi metoda društveno korisnog učenja (DKU-a) tijekom ljetnog semestra 2018./19.

Projekt uključuje studente i nastavnike s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta te 20 udruga koje su u svibnju prošle godine putem ODRAZ-ovog javnog poziva odabrane za sudjelovanje u projektu.

Ksenija Vorberger iz ODRAZ-a i Saša Borovnjak iz Life Potential-a za 27 studenata kolegija "Menadžment neprofitnih organizacija" i 60 studenata kolegija "Interaktivna marketinška komunikacija" u sklopu nastave održali su prezentaciju projekta te predstavili koristi koje studenti mogu dobiti uključivanjem u rad udruga. U projekt se mogu uključiti i studenti koji pohađaju kolegij stručne prakse (Internship) i "Marketing of nonprofit organizations".

Provedba metode društveno korisnog učenja uključuje:

 • formiranje interdisciplinarnih timova studenata s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta
 • rad u udrugama koji će se temeljiti na korištenju znanja koja se stječu tijekom predavanja na fakultetima za konkretno rješavanje marketinških, upravljačkih i promotivnih potreba udruga (npr. izrada promotivnih materijala udruge, izrada ili poboljšanje web stranice, bolji marketing društvenih medija, unaprjeđenje menadžmenta organizacije ili marketinga) >> studenti u udrugama rade do tri mjeseca, cca 4 sata tjedno, ukupno 50 sati
 • mentorsku podršku profesora i partnerskih organizacija (ODRAZ i Life Potential) te udruga
 • sudjelovanje studenata na radionicama osobnog i profesionalnog razvoja (coaching radionice)

Praktični rad u udrugama odvija se u tri ciklusa:

 • zimski semestar 2018./19.
 • ljetni semestar 2018./19
 • .zimski semestar 2019./20.

Tijekom zimskog semestra praktična nastava provodila se u sedam udruga u kojima je bilo angažirano 14 studenata (po jedan s Ekonomskog i jedan s Grafičkog fakulteta).

Tijekom ljetnog semestra, metoda društveno korisnog učenja provodit će se u sljedećih 11 udruga:

Predmeti s EFZG-a u sklopu kojih se provodi metoda DKU:

 • Internship (zimski i ljetni semestar)
 • Marketing of nonprofit organizations (ljetni semestar)
 • Interaktivna marketinška komunikacija (ljetni semestar)
 • Menadžment neprofitnih organizacija (ljetni semestar)
 • Istraživanje tržišta (zimski semestar)

* Za više informacija kontaktirajte:
Ksenija Vorberger / ksenija@odraz.hr / 01 4655 202

* Više o projektu #OdraziSeZnanjem saznajte ovdje: /hr/projekti/svi-projekti/odrazi-se-znanjem-pokreni-zajednicu

 
#OdraziSeZnanjem