10.10.19

Predstavljanje projekta društveno korisnog učenja studentima EFZG-a!

Za 70-ak studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji pohađaju kolegij "Istraživanje tržišta", 30. rujna 2019. predstavili smo projekt #OdraziSeZnanjem - pokreni zajednicu i osam udruga u kojima će najmotiviraniji studenti imati mogućnost angažmana i rada na konkretnim zadacima promocije i vidljivosti udruga u paru sa studentima s Grafičkog fakulteta tijekom zimskog semestra 2019./20.

Projekt uključuje studente i nastavnike s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta te 20 udruga koje su u svibnju prošle godine putem ODRAZ-ovog javnog poziva odabrane za sudjelovanje u projektu.

Ksenija Vorberger iz ODRAZ-a i Saša Borovnjak iz Life Potential-a za 70-ak studenata kolegija "Istraživanje tržišta" u sklopu nastave održali su prezentaciju projekta te predstavili koristi koje studenti mogu dobiti uključivanjem u rad udruga.

Provedba metode društveno korisnog učenja uključuje:

  • formiranje interdisciplinarnih timova studenata s Ekonomskog i Grafičkog fakulteta
  • rad u udrugama koji će se temeljiti na korištenju znanja koja se stječu tijekom predavanja na fakultetima za konkretno rješavanje marketinških, upravljačkih i promotivnih potreba udruga (npr. izrada promotivnih materijala udruge, izrada ili poboljšanje web stranice, bolji marketing društvenih medija, unaprjeđenje menadžmenta organizacije ili marketinga) >> studenti u udrugama rade do tri mjeseca, cca 4 sata tjedno, ukupno 50 sati
  • mentorsku podršku profesora i partnerskih organizacija (ODRAZ i Life Potential) te udruga
  • sudjelovanje studenata na radionicama osobnog i profesionalnog razvoja (coaching radionice)

odraziseznanjem-2

Praktični rad u udrugama odvija se u tri ciklusa:

  • zimski semestar 2018./19.
  • ljetni semestar 2018./19
  • .zimski semestar 2019./20.

Tijekom zimskog semestra ak.god. 2018./19. praktična nastava provodila se u sedam udruga u kojima je bilo angažirano 14 studenata (po jedan s Ekonomskog i jedan s Grafičkog fakulteta). U ljetnom semestru sudjelovalo je sljedećih sedam udruga i 14 studenata.

Treći ciklus provedbe društveno korisnog učenja tijekom zimskog semestra ak.god 2019./20. odvijat će se u sljedećim udrugama:

* Za više informacija kontaktirajte:
Ksenija Vorberger / ksenija@odraz.hr / 01 4655 202

* Više o projektu #OdraziSeZnanjem saznajte ovdje: /hr/projekti/svi-projekti/odrazi-se-znanjem-pokreni-zajednicu

 
OdraziSeZnanjem