09.03.16

Pokrenut postupak nabave promotivnih materijala projekta "Participativno upravljanje prirodnim resursima"

ODRAZ je u sklopu partnerskog projekta "Participativno upravljanje prirodnim resursima" pokrenuo postupak nabave promotivnih materijala projekta. Rok za podnošenje ponuda je 24. ožujka 2016.

Detalnije informacije dostupne su u dokumentima koje možete preuzeti u nastavku:

Zahtjev za dostavu ponuda

Opis poslova

Izjava - temelji isključenja iz procesa

 

 

 

 

 

 

Projekt "Participativno upravljanje prirodnim resursima" financiran je kroz EU sredstva putem programa IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH.

* Više o projektu pročitajte ovdje.

 
javna nabava