24.01.12

Partnerstvo za razvoj grada Zagreba

Predsjednica ODRAZ-a Višnja Jelić Mück članica je Partnerskog vijeća Grada Zagreba koje je koncem 2011. dovršilo pregled i poboljšanje materijala ZagrebPlana - Razvojne Strategije Grada Zagreba 2011.- 2013.

Predsjednik Vijeća je Dr.sc. Mladen Vedriš, a voditeljica izrade ZagrebPlana Mr.sc. Irena Matković iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
Prijedlog osnovne analize s ocjenom stanja, SWOT-analiza, vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere mogu se pogledati ovdje.

Uz praćenje provedbe ZagrebPlana nakon njegova prihvaćanja, Partnersko vijeće će u suradnji s gradskom upravom poticati rasprave o različitim temama značajnima za razvoj Grada i njegovu budućnost.

Prema riječima pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada  Jadranke Veselić Bruvo, aktivnosti vezane uz komunikaciju razvojne strategije prema javnosti i uz provedbu stručnih i javnih dijaloga u 2012. godini održavat će se u nedavno uređenom prostoru ZagrebForuma.

 
ODRAZOVE vijesti