20.01.17

Osnovana Platforma za održivi razvoj gradova

Početkom 2017. godine s radom je započela Platforma za održivi razvoj gradova koju su zajednički osnovale Udruga gradova u RH, ODRAZ- Održivi razvoj zajednice i Tetida d.o.o. Cilj Platforme je jačanje kapaciteta hrvatskih gradova putem informiranja, tematskih obuka i treninga te pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata koji doprinose održivom razvoju gradova.

Platforma je zamišljena kao odgovor na rastuće potrebe urbanih sredina i jedinica lokalne samouprave koje preuzimaju uloge pokretača gospodarskih aktivnosti u svojim zajednicama, organizatora socijalne uključivosti te zagovarača zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. U trenucima smanjenih fiskalnih kapaciteta i rastućih obaveza, sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova pokazuju se kao značajan i dostupan izvor za financiranje niza javnih potreba na lokalnoj razini.

Upravo stoga, Platforma za održivi razvoj gradova organizirana je s ciljem da daje vjerodostojne informacije i stabilnu podršku kod izbora i provedbe odgovarajućih rješenja za detektirane potrebe i probleme gradova kao što su:

a) Infrastruktura: dotrajala i stara komunalna infrastruktura, održavanje zgrada, napušteni prostori, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije,

b) Gospodarski i društveni razvoj: neiskorištena kulturna/prirodna baština, nedostatak društvene infrastrukture, nerazvijeno (društveno) poduzetništvo, nepostojanje održive urbane mobilnosti, zapošljavanje i uključivi rast

c) Jačanje ljudskih potencijala: slaba iskoristivost lokalnih ljudskih potencijala, slaba međusektorska suradnja, niska razina građanske participacije/transparentnosti, nerazvijena mjesna samouprava, nepoznavanje novih koncepata lokalnog razvoja, neinformiranost i o mogućnostima transnacionalne suradnje i umrežavanja, neosviještenost građana i slabi kapaciteti lokalnih dionika za održivi razvoj, dobro upravljanje i sl.

Aktivnosti Platforme

  • Informiranje o mogućnostima financiranja (otvoreni natječaji, primjeri dobre prakse, organiziranje tematskih skupova i studijskih putovanja)
  • Pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata (uključujući i umrežavanje s potencijalnim partnerima)
  • Organiziranje tematskih obuka.

Kontakt

Želite li ugovoriti sastanak s predstavnicima Platforme i razgovarati o mogućoj suradnji na pripremi nekog projekta ili organiziranja obuka i treninga, kontaktirajte Marka Ercegovića (Udruga gradova u RH)  na telefon 01 / 631 3323 ili e-mail marko@udruga-gradova.hr.

*Više o suosnivačima Platforme:
Tetida d.o.o. - http://tetida.eu
Udruga gradova u RH - www.udruga-gradova.hr

#PlatformaORG

 
ODRAZ-ove vijesti