14.06.11

Okrugli stol "Istraživanje i monitoring kao osnova održivog razvitka Jadranskog mora - Strategija zaštite morskog okoliša"

Glavna tema skupa bila je usmjerena na uspostavu ekosustavnog pristupa i monitoringa morskih voda u nadležnosti RH, u skladu s Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (ODMS).

Vladin Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša (SORZO), čija je članica direktorica ODRAZ-a, organizirao je Okrugli stol "Istraživanje i monitoring kao osnova održivog razvitka Jadranskog mora - Strategija zaštite morskog okoliša". Suorganizatori skupa bili su Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) i Istarska županija

Glavna tema skupa bila je usmjerena na uspostavu ekosustavnog pristupa i monitoringa morskih voda u nadležnosti RH, u skladu s Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (ODMS).

Cilj tog usmjerenja je osigurati koordiniranu izradu Strategije zaštite morskog okoliša (tzv. Morska strategija) za more u nadležnosti RH. Provedba Morske strategije pretpostavlja uspostavu ekosustavnog pristupa upravljanju ljudskim aktivnostima na području Jadranske podregije i regije Mediterana čime se osiguravaju uvjeti za uspostavu i/ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša. Jedan od akcijskih programa bit će i izrada i primjena Promatračkog sustava za more.

Na skupu je sudjelovalo 50-ak sudionika: članovi SORZO, predstavnici MZOPUG-a i drugih ministarstva, županija, znanstvenih i stručnih institucija te ostalih relevantnih dionika.

Skup su uvodno pozdravili Ivan Jakovčić, Istarski župan, Nikola Ružinski, državni tajnik za okoliš te Ljubomir Jeftić ispred SORZO-a.

Tijekom skupa je bilo govora o istraživanju i monitoringu kao osnovi održivog razvitka Jadranskog mora - od međunarodnih aspekata do toga gdje smo danas i kako dalje u tom području. Predstavljen je znanstveno istraživački Projekt Jadran. Govorilo se i o zaštiti prirode Jadrana, zaštiti mora od zagađivanja s kopna, ribarstvu te ulozi čistog okoliša u kvalitetnoj turističkoj ponudi. Nakon rasprave usvojeni su zaključci skupa, koji će nakon konačnog uređenja biti dostupni široj javnosti na web stranici MZOPUG-a.

 
ODRAZOVE vijesti