02.12.19

Održan prvi trening-blok Akademije održivog razvoja za nastavnike

U sklopu projekta "Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj" 29. i 30. studenoga 2019. održan je prvi trening-blok Akademije održivog razvoja za nastavnike u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu. 30 nastavnika iz škola partnera se upoznalo s održivim razvojem,  konceptom društva kao okvira u kojem živimo te osobnim razvojem kroz komunikacijske vještine. U sklopu prvog trening bloka posjetili smo primjer dobre prakse, Reciklirano imanje u selu Vukomerić.

U uvodnom dijelu direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić je predstavila projekt (njegove ciljeve, sadržaj i aktivnosti). Sudionici su se međusobno upoznali i predstavili aktivnosti u svojim školama koje su povezane s održivim razvojem. Nakon teoretskog izlaganja o konceptu održivog razvoja, polaznici su podijeljeni u 6 grupa odabrali 3 cilja održivog razvoja najvažnijih što za Hrvatsku što za gradove iz kojih dolaze. Pri odabiru ciljeva sudionici su ciljeve grupirali po elementima važnim za okoliš, društvo i gospodarstvo kako bi zastupili sve sfere važne za održivi razvoj.

Ciljevi koji se ističu kao najvažniji su kvalitetno obrazovanje (cilj 4); mir, pravda i snažne institucije (cilj 16); održivi gradovi i zajednice (cilj 11) i partnerstvom do cilja (cilj 17). Svoj odabir poduprli su sa sljedećim argumentima:

Cilj 4. Kvalitetno obrazovanje

 • važnost zbog preduvjeta kojeg stvara za ostvarenje ostalih ciljeva jer je to temelj kulture i civilizacije, odskočna daska za budućnost i osnova za povoljnije budućnosti; razvoj sposobnosti, vještina i kritičkog razmišljanja pojedinaca
 • postoji prepreka u provedbi zbog degradacije na državnoj razini i nezadovoljstva prosvjetnih radnika
 • povoljni trend: trenutni prosvjedi i reforma zbog jačanja svijesti i važnosti obrazovanja, poticanje mobilnosti učenika, suradnja škola, sve češći projekti

Cilj 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast

 • važan cilj jer se dostojanstvenim radom stvaraju zadovoljni pojedinci koji imaju mogućnost širine, kvalitete promišljanja i razmišljanja o održivom razvoju
 • najčešće prepreke su nepotizam, korupcija, neravnomjeran rast i razvoj u RH, neravnopravna raspodjela sredstva, nedostatak mogućnosti zaposlenja i neučinkovita strategija razvoja
 • povoljni trend: mir, razvoj privatnog sektora i lagani rast gospodarstva

Cilj 10. Smanjenje nejednakosti

 • važnost zbog prihvaćanja različitosti, razvoja tolerancije i otklanjanje predrasuda
 • kao prepreka se ističe mentalitet i svijest sredine
 • povoljni trendovi: udruge, edukacije, Erasmus projekti, razmjena iskustva

Cilj 11. Održivi gradovi i zajednice

 • važnost zbog ulaganja i brige o budućnosti
 • prepreke: loše gospodarenje otpadom što utječe na kakvoću zraka, neplanirana gradnja, loš sustav kanalizacije koji se posebno ističe za vrijeme poplava i obilnih padalina, nedostatak financija, sječa šuma
 • povoljni trendovi: autobusi na plin, razvrstavanje otpada u okolnim mjestima, pametne kante za otpad, razvoj ruralnih krajeva/zelena akcija

Cilj 12. Održiva potrošnja i proizvodnja

 • javljaju se prepreke kao što je neobaviještena javnost, bacanje hrane (većinom u restoranima)
 • povoljni trendovi: zelena susjedstva (inicijativa građana), food outlet i Riperaj popravak u Rijeci, second hand dućani

Cilj 14. Očuvanje vodenog svijeta

 • važnost: blizina mora i život uz more (Rijeka kao lučki grad)
 • osim važnosti potrebe za održivim životom Rijeke ako lučkog grada, upravo taj status može biti i prepreka (zaljev), još jedna prepreka je i slabljenje industrije

Cilj 15. Očuvanje života na Zemlji

 • važnost cilja zbog postojanja odgovornosti spram nadolazećih generacija
 • primarna prepreka je nedovoljna razvijenost svijesti sredine o važnosti očuvanja okoliša
 • povoljni trendovi se javljaju u obliku prosvjeda, edukacija, aktivizma i volontiranja

Cilj 16. Mir, pravda i snažne institucije

 • važnost zbog kolektivnog stanja u državi, obzirom da su sada učenici u središtu važno je da odrastaju u sigurnom okružju u društvu koje ima nultu toleranciju prema nasilju
 • prepreke su nepovjerenje u državne institucije, kriminal, korupcija, odupiranje promjeni
 • povoljni trendovi: jačanje građanske odgovornosti, etična banka

Cilj 17. Partnerstvom do cilja

 • važnost zbog razvijanja znanja, vještina u suradnji s drugima, obrazovne institucije u suradnji s različitim institucijama stvaraju prostor u kojem učenici mogu razvijati nove interese, a na taj način i upoznati nove kulture i načine života te postaju tolerantniji prema različitostima, suradnja privatnog i civilnog sektora te privatnog sektora društveno odgovornog poslovanja
 • glavna prepreka rigidnost struktura u javnom sektoru (zatvoreni za bilokakav oblik suradnje)
 • prednost: mogućnost financiranja iz međunarodnih fondova, ulazak u Europsku uniju

Galerija slika s prvog bloka Akademije održivog razvoja dostupno je OVDJE.

Akademija održivog razvoja će doprinijeti aktivaciji nastavnika i organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja u području održivog razvoja u nastavi te pomoći učenicima u aktivnostima u njihovim lokalnim zajednicama.

Edukacija je namijenjena nastavnicima iz škola partnera iz četiri grada - Zagreba, Rijeke i okolice, Osijeka i Splita te predstavnicima drugih zainteresiranih škola iz tih gradova odnosno županija.

Više o projektu na: http://www.odraz.hr/hr/projekti/svi-projekti/razmisljajmo-odrzivo-ucimo-mlade-za-odrzivi-razvoj-zajednice

 
ODRAZ-ove vijestiRazmisljajmoOdrzivo