21.12.18

Održan prvi ciklus motivacijskih radionica u sklopu projekta “Makeover karijere˝

U sklopu projekta "Makeover karijere - podrška zapošljavanja u sektoru njege tijela ˝, u kojem ODRAZ sudjeluje kao partner, održan je prvi ciklus motivacijskih radionica za prvu grupu sudionica projekta. Radionice su održane 12. i 13. te 20. i 21. prosinca 2018., a bavile su se psihologijom uspjeha, osobnim vodstvom, postavljanjem ciljeva i donošenjem odluka. Svaka radionica će se provesti 3 puta tijekom projekta, odnosno u 3 ciklusa, u kojima će sudjelovati 60 nezaposlenih žena.

Cilj radionica za osnaživanje i zapošljavanje je naučiti polaznice kako planirati karijeru, kako se samo-osnažiti, raditi na vlastitom samopouzdanju, kako razviti vlastite vještine koje će im pomoći u njihovom budućem profesionalnom i osobnom razvoju.

Radionica Psihologija uspjeha obuhvatila je sljedeće elemente:

 • Osobine, uvjerenja, stavovi i ponašanja uspješnih ljudi
 • Utjecaj pozitivnih emocija na ponašanje i kognitivne funkcije
 • Snaga pozitivne selektivnosti u mišljenju i utjecaj na samo - efikasnost
 • Vježba određivanja vlastite definicije uspjeha po najvažnijim područjima života
 • Self - concept i njegov utjecaj na razvoj osobnih i profesionalnih kapaciteta
 • Razvijanje samo - efikasnosti, primjena teorije samoodređnja u procesu kreiranja osobnih ciljeva usklađenih sa stavrnim željama i potrebama - vježba
 • Današnje tržište rada i vođenje vlastitog razvoja karijere

Radionica Osobno vodstvo sadržavala je sljedeće teme:

 • Uvod u osobno liderstvo, ostvarivanje punog potencijala i vlastite mentalne prepreke koje nam stoje na putu;
 • Sedam ključnih dimenzija uspjeha; Strahovi, osobna istina, dozvola za život i očekivanja
 • Sedam načela uspješnog  vodstva;
 • Primjena modela proaktivnosti za postizanje veće uspješnosti u životu;
 • Upravljanje promjenama;
 • Kako voditi sebe i druge kroz promjene?

IMG_2462

Radionica Postavljanje ciljeva bavila se sljedećim izazovima:

 • Definiranje prioritetnih područja, raspoloživih resursa i aktivnosti s najvećim potencijalnim učinkom
 • Samo-disciplina, tehnike osnaživanja samo-discipline i metode izgrađivanja pozitivnog stava i očekivanja oko ishoda ciljeva
 • Povezivanje osobnih ciljeva sa ciljevima drugih; Međusobna motivacija i držanje odgovornosti
 • SWOT analiza postavljenog cilja; Kako zadržati momentum, pobijediti negativnost i izolirati negativne utjecaje iz okoline
 • Coaching i pomoć drugih u postizanju ciljeva; Zašto jednostavno nije sve moguće sam?

Posljednja radionica Donošenje odluka sadržavala je sljedeće teme:

 • Strukturiranje problema, analiza dostupnih informacija i označavanje područja 'slijepih točki'
 • Kognitivne pristranosti u donošenju odluka i kako ih izbjeći
 • Kako utjecati na druge i mobilizirati potrebne resurse za realizaciju odluke?

Više o projektu ˝Makeover karijere˝ pročitajte OVDJE.

 
ODRAZ-ove vijesti