01.10.13

ODRAZ u procesu priprema za korištenje sredstava fondova EU

Višnja Jelić Mück zastupala je ODRAZ u stručnim konzultacijama u okviru procesa pripreme programskih dokumenata za korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU u razdoblju 2014.-2020. Konzultacije su organizirali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Zadatak pozvanih stručnjaka bio je da u dinamičnoj razmjeni mišljenja, koja je uključila i ukrštavanje stavova s različitih gledišta, dadu doprinos oblikovanju dokumenata koji će odrediti usmjeravanje sredstava europskih fondova u razvoj RH.  Konzultacije su provedene u devet tematskih skupina, podudarno tematskim ciljevima strategije Europa 2020.

ODRAZ je sudjelovao u konzultacijama vezanim uz područje "socijalne uključenosti". Voditelj te tematske skupine bio je prof.dr.sc. Nino Žganec.

 
ODRAZOVE vijesti