14.06.13

ODRAZ na panel raspravi „Organizacije civilnog društva i institucije Europske unije: kakav dijalog možemo očekivati“

Dani otvorenih vrata udruga i obilježavanja Europske godine građana 2013. u organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, započeli su 12. lipnja, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, panel raspravom "Organizacije civilnog društva i institucije Europske unije: kakav dijalog možemo očekivati?"

Raspravljalo se o tome što će pristupanje Europskoj Uniji donijeti građanima i organizacijama civilnog društva te na koji način će moći komunicirati s institucijama EU i uključiti se u procese odlučivanja.

Panel raspravu moderirala je novinarka HTV-a Ivana Dragičević, a sudjelovale su zastupnice u Europskom parlamentu Ivana Maletić i Sandra Petrović Jakovina, predstavnice organizacija civilnog društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru Lidija Pavić-Rogošić i Marina Škrabalo, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Maja Bakran Marchic te voditeljica Ureda tehničke pomoći EU za organizacije civilnog društva, Aida Bagić.

U raspravi je naglašeno sljedeće:

  • Europska je unija nedavno na novi način definirala ulogu organizacija civilnog društva, sve više im daje stratešku ulogu te ih se uključuje u poslove poput nadgledanja proračuna
  • organizacije civilnog društva nakon pristupanja očekuju veće mogućnosti financiranja iz fondova EU, sudjelovanja u oblikovanju europskih politika, ali i umrežavanja sa srodnim organizacijama
  • organizacije civilnog društva u Hrvatskoj u dobroj mjeri spremne za promjene nakon pristupanja jer već imaju razvijene suradničke mreže u Hrvatskoj, ali i na europskoj razini, te su u pretpristupnom razdoblju maksimalno iskoristile europske fondove koji su im bili dostupni.

Kao problem je istaknuto to da su organizacije civilnog društva još uvijek u nedovoljnoj mjeri priznate kao partneri u procesima donošenja odluka u Hrvatskoj te je u tom smislu istaknuto kako je posebno važno da Vlada konzultira organizacije civilnog društva u ranim fazama odlučivanja, kada je moguće da one daju znatniji doprinos.

Upozoreno je:

  • na važnost participativnog donošenja odluka o nacionalnim stajalištima o dokumentima EU kako bi se stvorila dobra podloga za uvezivanje svih resursa u društvu za izradu kvalitetnih i argumentiranih stajališta o svim europskim pitanjima od interesa za RH.
  • da buduće strukturiranje dijaloga o dokumentima EU i europskim javnim politikama u Hrvatskoj treba temeljiti na napretku koji je zadnjih godina učinjen u razvoju normativnog okvira za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pravo na pristup informacijama i procjenu učinka propisa te se očekuje da će se to uzeti u obzir pri izradi normativnih akata koji će regulirati nacionalnu koordinaciju o europskim poslovima.
 
ODRAZOVE vijesti