15.11.18

ODRAZ kao jedan od 79 primjera društveno odgovorne prakse u Hrvatskoj u knjizi Dobra Hrvatska

Knjiga Dobra Hrvatska prikazuje dosege društveno odgovorne prakse u Hrvatskoj u posljednje četiri godine. Cilj joj je promovirati dobre organizacije, afirmirati društvenu odgovornost, ali i umrežiti dobre ideje - ljude - projekte i tvrtke u novo javno djelovanje, "provocirati" rast nove društvene socijalne i ekološke svijesti. Knjiga je vrijedna i važna i po tome što prikazuje usmjerenost hrvatske odgovorne prakse s Globalnim ciljevima održivog razvoja. ODRAZ je prikazan kao jedan od 79 primjera društveno odgovorne prakse u Hrvatskoj.

Na stranicama ove knjige svoje primjere DOP-a prikazalo je 65 organizacija koje predstavljaju i najveći dio hrvatske predvodničke skupine na planu zalaganja za održivost i izlaganja pred javnošću. No znamo kako u Hrvatskoj, nasreću, postoje još i tisuće drugih organizacija koje imaju rezultate, ponose se svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim ostvarenjima.

Prema kriteriju nacionalne klasifikacije djelatnosti, zastupljenost organizacija u knjizi je sljedeća: Proizvodnja i proizvodne usluge - 17; Turizam - 6; Proizvodnja i distribucija električne energije - 3; Trgovina - 8; Bankarske usluge i osiguranje - 6; Civilno društvo - 8; Ostale usluge - 9, itd.

Prema kriteriju veličine najzastupljenije su velike organizacije - njih je 25 (38,5 %). Srednje velikima pripada 20 subjekata (30,74 %), koliko je i malih i mikro organizacija - 20 (30,76 %).

Tvrtke koje posluju izravno na tržištu, a u knjizi ih je predstavljeno 48, ostvarile su u 2017. godini 63 milijarde ukupnog prihoda.

Na stranicama knjige prikazano je ukupno 79 primjera dobre prakse razvrstanih u tri osnovna područja ostvarivanja DOP-a i održivosti: Dobrobit za zajednicu - 45 primjera; Dobrobit za okoliš - 24 primjera te Dobrobit za zaposlenike - 10 primjera.

Svaki od prikazanih primjera referira se na jedan ili više njih od ukupno 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja, što je važna značajka knjige Dobra Hrvatska. Najčešće su navedeni sljedeći ciljevi: Cilj 11. (Održivi gradovi i zajednice) spominje se u 27 primjera, Cilj 17. (Partnerstvom do ciljeva) - u 20; Cilj 12. (Odgovorna potrošnja i proizvodnja - u 14 te Cilj 4. (kvalitetno obrazovanje) - u 12 primjera. itd.

16584

Društveni značaj knjige DOBRA HRVATSKA

Knjiga je nastala u skladu s novim potrebama hrvatskog društva. Naime, već desetak godina hrvatska praksa društveno odgovornog ponašanja / djelovanja / poslovanja raste i obogaćuje se. Mnoge su organizacije, poslovni sektori i segmenti društva krenuli u najvažniju promjenu uopće - da spoje sebe, zajednicu i okoliš u jednu novu ravnotežu, sklad, u ono što zovemo - održivošću. I žele na tome raditi organizirano, sustavno i planski. Komuniciranje svega tog u javnosti - u tim uvjetima - ubrzano postaje sve važnije. Informirati javnost i raspravljati o svemu tome u javnosti u takvim uvjetima ubrzano postaje sve važnije.

Vidljivost društveno odgovorne prakse, koju ova knjiga tako svesrdno i široko  podržava, presudan je etapni cilj današnje Hrvatske na putu prema održivosti. Stanje od prije nekoliko godina, kad je vidljvost bila stisnuta i povučena u usku "zeleni kutak" kojim se kretala grupa od tek nekoliko tisuća "profesionalaca", pojedinaca i tvrtki, poklonika i promotora DOP-a, bila je odraz ne samo slabe vidljovosti, već i malog broja organizacija koje su DOP pokušava uklopiti u svoju poslovnu strategiju . Osnaženom vidljivošću, potaknutom na razne načine - na primjer, publiciranjem primjera dobre prakse, sumornih ali i ohrabrujućih podataka o eko stvarnosti, izjavama i intervjuima, nagradama i priznanjima… - potaknut će će se dovođenje sintagmi poput "društveno odgovorno", "održivo zalaganje", "zalaganje za opće dobro", "odgovornost prema budućim naraštajima" s periferije u središte društvene komunikacije i svijesti. Tek onda možemo očekivati da će se akcija na planu održivog razvoja probuditi. Dok se nova građanska i društvena svijest ne elablira među elitom, političkom, akadmeskom, gospodarskom i financijskom, ne treba ni očekivati da će DOP postati "moderan". Ž u tom svijetlu, ova je knjiga i izuzetan doprinos viljvosti hrvatskoig DOP-a  u javnosti.

knjiga dh

Globalni ciljevi  - akcija naša, ovdje, hrvatska!

Uvažavajući globalne i nacionalne trendove te potrebe društva, objava prve hrvatske knjige primjera dobre prakse DOP-a usmjerila se na doprinose naših organizacija Globalnim ciljevima održivog razvoja UN-a do 2030. Naime, svaki se primjer referira na određeni Globalni cilj.

U jedno se zalaganje svijeta, naime, ovdje povezuju Globalni ciljevi održivog razvoja UN i konkretna praksa hrvatskih organizacija, tvrtki - od velikih i do malih i mikro, javne uprave i civilnog sektora,

Globalni ciljevi održivog razvoja stoga su odabrani kao svojevrstan zajednički nazivnik cjelokupne ideje. Sedamnaest globalnih ciljeva za održivi razvoj (Sustainable Development Goals, SDGs) univerzalni su ciljevi i pokazatelji za koje se očekuje da će ih članice Ujedinjenih Naroda koristiti kao polazne točke u kreiranju svojih politika sve do 2030. U suprotnom, pozitivni scenariji nisu izgledni. Kao što njihov sam naziv govori, oni su globalni, sveobuhvatni - primjenjivi na sve dijelove svijeta, sve zajednice i sve sektore. Koristeći ih kao smjernice, svaka zemlja i svaka organizacija postaje dijelom globalnog djelovanja koje nastoji ostvariti bolju budućnost za sve.

Članak ODRAZ-ov doprinos Globalnim ciljevima održivog razvoja je dostupan OVDJE.

Više informacija o knjizi se nalazi OVDJE.

 
ODRAZ-ove vijesti