01.07.13

ODRAZ i HMRR na radionici „Jačanje politika obrazovanja za održivi razvoj na Mediteranu“ (Zagreb, 17.- 18. lipnja 2013.)

Ovaj međunarodni skup održan je u okviru Programa jačanja kapaciteta / Mediteranski program zaštite okoliša, financiranog iz sredstava EU odnosno inicijative Horizon 2020.

Cilj Programa je ojačati i unaprijediti kapacitete za rješavanje problema kao što su: niska politička opredijeljenost političara za okoliš, održivi razvoj; nedostatna uključenost teme zaštite okoliša u različite sektorske politike (poljoprivreda, turizam, promet, energija) te nedostatak uključivanja različitih dionika; nedovoljni kapaciteti i resursi, kako institucionalni, tako i na razini organizacija civilnog društva. U Programu, pored Hrvatske sudjeluju sljedeće mediteranske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Okupirani palestinski teritorij, Sirija, Tunis, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Turska.

Zagrebačka radionica, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, bila je zadnji pripremni sastanak pred Zajedničku ministarsku konferenciju ministara obrazovanja i zaštite okoliša, koja će se održati 21. listopada 2013. u Monaku. Na tom se sastanku očekuje usvajanje Mediteranske strategije za obrazovanje za održivi razvoj (Med SES). Cilj je te Strategije ohrabriti zemlje Mediterana da razviju i uključe obrazovanje za održivi razvoj u relevantne predmete unutar formalnog obrazovanja, ali i u formalno i informalno učenje.

Strategija je razvijena kroz participativni proces u koji su bili uključene obrazovne institucije, edukatori te relevantne javne institucije.

Ciljevi radionice su bili sljedeći:

  • Upoznati se s politikama EU i instrumentima na raspolaganju kroz program Horizon 2020
  • Dobiti uvid u primjere dobre prakse
  • Razmotriti nacrt Mediteranske strategije za OOR i dati završne komentare.

Ciljne skupine su predstavnici ministarstava obrazovanja i zaštite okoliša, organizacije civilnog društva te obrazovne i odgojne institucije iz zemalja Mediterana.
Prvi dan je predstavljena evolucija obrazovanja za održivi razvoj: predstavljena je politika EU te instrumenti koji podupiru H 2020 i OOR na Mediteranu.

Nakon toga je prikazan cijeli niz primjera dobre prakse iz Hrvatske. Među nekoliko primjera iz različitih područja i razina obrazovanja, Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a predstavila je partnerski projekt CIVITAS ELAN za održivi gradski promet, a Višnja Jelić Mück je ispred HMRR prikazala primjere obrazovanja za održivi ruralni razvoj i doprinos civilnog društva u provođenju pristupa LEADER.

Drugi dan se govorilo o Dekadi UN-a za obrazovanja za održivi razvoj, Strategiji UNECE za OOR te prije navedenoj Mediteranskoj strategiji za OOR.

O Programu jačanja kapaciteta pročitajte ovdje.

 
ODRAZOVE vijesti